Podle zaslaného snímku jde s největší pravděpodobností o strupovitost peckovin (houba Venturia carpophila). Nejvíce jsou napadány plody meruněk, ale i broskvoní a mandloní. Na plodech se vytvářejí (nejčastěji až ve stadiu dozrávání) drobné (2 až 5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny tmavnou, korkovatí a při větším počtu se spojují v nepravidelné plochy. Skvrny jsou na horní části plodů v blízkosti stopky. Napadené plody nerostou, jsou deformované, často praskají a jsou následně napadány moniliovou hnilobou.

Jak se onemocnění šíří?

Původce strupovitosti přezimuje na napadených větvích. Během vegetace se pak onemocnění šíří především za deštivého a teplého počasí (optimum 25–30 °C). K infekcím dochází již 4–6 týden po odkvětu, obvykle však až za deštivého počasí v průběhu června a července (meruňky) nebo července a srpna (broskve). Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné, z broskvoní to jsou především pozdní odrůdy. Napadení listů je u broskvoní méně významné.

Ochrana a prevence

Základem ochrany je prevence, především volba stanoviště. Citlivé odrůdy nevysazujeme na uzavřená vlhká místa, porost a koruny stromů udržujeme vzdušné.

Přestože vůči této chorobě není vyvinuta speciální ochrana, dostatečně proti ní působí fungicidní přípravky registrované proti ostatním chorobám peckovin, např. Baycor 25 WP, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Syllit 65 WP, Talent. Výskyt choroby většinou dostatečně omezí ošetření při jejím prvním výskytu. Při silném infekčním tlaku je vhodné ošetření za 7–14 dnů zopakovat (nezapomeneme dodržet ochrannou lhůtu).

Kadeřavost broskvoní

V chladnějších a vlhčích oblastech broskve velmi často také napadá kadeřavost broskvoní (houba Taphrina deformans), vůči níž je odrůda Red Haven jen málo odolná. Ochranu proveďte na jaře těsně před rašením pupenů. Pozor, toto období je jen velmi krátké! Proto stromy ošetřete raději o něco dříve a s odstupem asi 1 týdne ošetření 2–3x opakujte. Pozdější postřik narašených a napadených stromů nemá význam. Postříkejte důkladně strom povoleným fungicidem (Delan 750 SC, Dithane DG Neotec, Champion 50WP, Kuprikol 50, Syllit 65 WP, Thiram granuflo aj.).

Padlí broskvoňové

V sušších a teplejších polohách broskvoně a nektarinky napadá padlí broskvoňové (houba Podosphaera pannosa). Na listech napadených stromů, ale hlavně na osluněné straně plodů se objevují světlé skvrny, které postupně překryjí většinu povrchu plodu. Časně napadené plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Stromy napadené padlím již při zjištění prvních příznaků opakovaně ošetřete například přípravkem Talent, případně i přípravky s obsahem síry Kumulus WG apod.

Mšice na broskvoních

Stejně jako většinu pěstovaných rostlin i broskvoně napadají mšice: mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice hnízdotvorná (Appelia Schwarzi), a mšice švestková (Hyalopterus pruni).

Již při prvních příznacích napadené stromy ošetřete např. povolenými přípravky Mospilan 20 SP či Calypso 480 SC, které neškodí užitečnému hmyzu.