Fasciace čili svazčitost okurek a cuket: bizarní tvary rostlin
27. 4. 2015

Fasciace čili svazčitost okurek a cuket: bizarní tvary rostlin

V příloze posílám fotografie našich cuket a okurek. Prý je to fasciace. Můžete vysvětlit, co to znamená a jaká je příčina vzniku? Ptá se Evžen Matějovský z Pardubic

Fasciace jako slovíčko může znít zprvu cize, rovněž tak jeho slovotvorný základ z latiny – fascis. Co už nezní tak cize, je zejména v úřednických kruzích často používaný výraz pro hromadu papírů – fascikl. Fascikl (česky balík, svazek) již dává přímé napojení na český překlad fasciace a tím je slůvko svazčitost. Svazčitost se ponejvíce projevuje mnohočetným srůstem lodyh v různé, většinou podélně zploštělé „patvary“. Monstrózity tohoto typu někdy namáhají stěnu stonku tak mocně, že rozpraská a rostlina získá ještě bizarnější vzezření.

Svazčitost se ponejvíce projevuje mnohočetným srůstem lodyh

Šokovaná rostlina

i

 

Fasciace není vždy nežádoucí. Specifickou, geneticky ustálenou formou fasciace jsou růžice u nás velmi oblíbených druhů zelenin květáku a brokolice.

Původcem této rostlinné abnormality je mnoho faktorů a co způsobilo tu či onu fasciaci, je těžké určit. Obecně se za původce dá označit jakýkoliv druh šoku, který rostlina zažije. Tyto šoky způsobují jak roztoči, houby, viry, bakterie, tak i prudké ozáření či nedostatek vody, herbicidy. Příčinou mohou být také genetické poruchy (mutace), které však v tomto případě nebývají dědičné a nepřenášejí se na další generace.

Svazčitost se ponejvíce projevuje mnohočetným srůstem lodyh

Svazčitost se na další generace nepřenáší

Potomci fasciovaných rostlin bývají zpravidla vzhledově standardní. Poslední výzkumy označily za velmi pravděpodobný spouštěč fasciačního růstu přítomnost fytoplazem, což jsou mikroorganismy bez buněčné stěny, pouze s plazmatickou membránou. Přenašečem fytoplazem jsou různé druhy hmyzu s bodavě savým ústním ústrojím (mšice, křísy, mery). Za dobrého hostitele a tedy i zdroj fytoplazem je považován rybíz, do jehož blízkosti byly pokusně vysazovány lilie, u nichž bylo následně zaznamenáno vyšší procento výskytu fasciovaných jedinců.  

Autor Jan Kopřiva.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: dvaplusjedna = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS