obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Choroby révy vinné: peronospora, padlí, šedá hniloba

V srpnu je velmi důležité nezanedbat často už poslední ošetření vinice proti houbovým chorobám, které mohou zničit úrodu a oslabit rostliny tak. Choroby se rozvíjejí při určitých klimatických podmínkách, některé odrůdy jsou vůči nim náchylnější.

Hlavními houbovými chorobami v srpnu mohou být peronospora, oidium a šedá hniloba hroznů (botritida).

Skvrnité listy révy

Peronospora vytváří tzv. olejové neohraničené skvrny na listech. Napadené bobule se nejprve zbarví šedohnědě a potom zasychají. K rozvoji této choroby je nutné, aby během 24 hodin spadlo alespoň 10 mm srážek a teplota byla okolo 20 °C. Při teplotách nad 30 °C se perenospoře už nedaří.
Proti peronospoře lze použít řadu přípravků. V srpnu se doporučují i měďnaté přípravky, které sice částečně omezí růst, ten ale již v této době není nutný. Může to být např. Kuprikol 50 nebo Champion 50 WP a další. Lze aplikovat i preventivně a léčebně působící fungicidy typu Ridomil, Acrobat MZ, Quadris a další, např. Verita, Melody Combi, Profiler, Aliette Bordeaux.

zdravá vinná réva zdravá vinná réva Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Peronospora je v tomto období nebezpečná na vrcholových listech letorostů, kde snižuje asimilační plochu a zpomaluje vytváření cukru v hroznech i vyzrání letorostů.

Bílé povlaky na bobulích

Dalším nebezpečím v srpnu je padlí révové (Oidium). Vyskytuje se zejména v sušších a teplých létech a vytváří na bobulích bílé povlaky s vůní hub. Hrozny mají méně cukernatosti i aromatických látek. Náchylné k ní jsou zejména Modrý Portugal, Müller Thurgau, Pálava a Ryzlink vlašský. V srpnu lze proti oidiu preventivně použít např. Bayleton 25 WP, Hattrick, Punch 10 EW, Rubigan 12 EC. Při napadení pak používáme především Falcom 460 E nebo Karathane LC.

houbové choroby napadají i zrající hrozny houbové choroby napadají i zrající hrozny Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rostliny napadené hnilobou

Šedá hniloba hroznů (botritida) napadá všechny nadzemní části révového keře. V srpnu škodí zejména na zrajících a zralých bobulích. Vznikají při tom hnilobné, u bílých odrůd hnědé skvrny, pokožka (slupka) praská, odlupuje se a bobule pak vysychají. Preventivní ochrana se doporučuje ve stadiu, kdy se bobule mezi sebou začínají dotýkat a při zaměkávání bobulí. Citlivé jsou zejména odrůdy Müller Thurgau, Modrý Portugal a Aurelius. Postřik by měl být směrován zejména do zóny hroznů. Lze použít např. Ronilan WG, Euparen, biopreparáty Ibefungin a Trichodex. Některé přípravky lze i kombinovat a používat společně. Zejména u posledně jmenovaných postřiků je potřeba dodržet ochranné lhůty.
Do postřiků se doporučuje i listová výživa. Méně často se používají rosiče, kde lze počítat 4 litry na 100 m2.

ochráněný vinohrad proti chorobám se vám bohatě odvděčí ochráněný vinohrad proti chorobám se vám bohatě odvděčí Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ochrana vinohradu při ekologickém pěstování

Pokud chcete víno chránit v souladu s přírodou a využít naplno její potenciál, lze vinici udržovat zdravou alternativními způsoby, uznávanými i v certifikovaném ekologickém zemědělství. Ideální jsou také pro malou domácí vinici či pár keřů u jižní zdi.

Nejdůležitější je výběr odrůd odolných vůči chorobám – mezi doporučované patří například Hibernal, Malverina, Rinot, Sevar, Cerason, Laurot, Fratava.

Ani postřiky nejsou zcela vyloučeny, ovšem používají se takové, které neohrožují ostatní organismy: například Vitisan jež obsahuje bikarbonát draselný, Kocide s účinnou látkou mědí, Alginur jež působí díky mořským řasám a derivátu kyseliny fosforečné, Cocana jež obsahuje mýdlo z kokosového oleje, FH Mycol jež obsahuje dezinfekční rostlinné silice a výtažky, vodní sklo a síra.

Akční letáky