Hrozí nám sucha. A protože počasí na naše potřeby ohled nebere, někdy je střídají prudké deště. Zmenšující se schopnost krajiny pojmout vodu pak nerovnováhu jen prohlubuje – nekvalitní půda, smrkové monokultury a především zastavěné a zabetonované plochy vláhu nedokáží uchovat, když konečně přijde. Jak proměnit zahradu v oázu, která vodu zadržuje a využívá do poslední kapky?

Příkopy a prohlubně

V mírnějším svahu se vyplatí vyhloubit vodorovné, po vrstevnici vedené strouhy (příkopy, průlehy) které vodu zadrží a ta se postupně vsákne – podle anglického „swale“ jsou občas nazývány též svejly. V trávníku by byly nepraktické, ale v trvalkové výsadbě, mezi keři, nebo v sadu a louce se ztratí. Ostatně, často sečený trávník je velmi náruživý pijan, pokud má zůstat zelený, proto stojí za zvážení, zdali jeho plochu neomezit. Trvalky mají oproti trávě hlubší kořeny a netrápíme je neustálým zkracováním, tudíž jsou na vláhu náročné mnohem méně – zvláště pak suchomilné druhy. Ve svahu jsou trvalky i dřeviny přímo zábranou proti erozi i odtékání vody.

Na malých plochách postačí rýhy jen pár decimetrů široké, na velkých mohou mít rozměry mnohem větší a díky mírnému sklonu třeba i vést vodu tam, kde je nejvíce potřeba. Mohou zůstat prázdné, nebo je vyplníme vzdušně nastlanou organickou hmotou – větvemi, slámou, trávou či štěpkou – která postupně tleje a vodu nasává jako houba. Dokonce lze vytvořit systém, ve kterém svejly, rozvedené po zahradě přímo z okapových rour, nahradí zásobníky na vodu, nebo zpracují veštěrý přepad z nich. Na malé ploše takto poslouží i jediný záhon tvarovaný do mělké prohlubně. Sofistikovanější svejly zadržují vodu a postupně ji uvolňují, takže vláhou zásobují rostliny vysazené pod nimi směrem po svahu.

Terasy a zídky

Pokud se naše zahrada rozkládá na prudkém svahu, k jejímu zadržení napomohou také terasy, jejichž plochy jsou rovné nebo mírně skloněné ke svahu. Ideálním zpevněním teras jsou suché zídky stavěné z kamenů bez malty, jejichž spáry můžeme osadit „skalničkami“.

Foto: Shutterstock a www.tenthacrefarm.com