Zdroje: www.komunalniekologie.cz, www.novinky.cz

Kompostování má svá pravidla

Pravidla kompostování rozhodně nejsou nijak zapeklitá, ale ne vždy se setkáte se stejným pojetím kompostování i tím, co je nevhodné na kompost dávat. Podívejte se na toto krátké, pěkně zpracované video, které vám osvětlí, co kompost potřebuje a jak funguje.

Zdroj: Youtube

Co nesmí na kompost? Názory se různí

Na některých materiálech, které na kompost nepatří se shodují všichni. Na kompost sice patří organické zbytky, ale rozhodně ne maso, kosti a podobný živočišný odpad. I tyto biologické odpady se samozřejmě časem rozloží, nebo alespoň částečně, ale do kompostu zahradního se rozhodně nehodí.

Dále na kompost rozhodně nepatří textil, plasty, kovy či sklo a chemické látky jako barvy, oleje i léky, postřiky a podobně.

Pozor na pH kompostu

V jižních zemích se také můžete setkat s názorem, že na kompost nepatří ani citrusy. Proč si to myslí například venkované na francouzském jihu? Vše, co do kompostu dáváme, samozřejmě ovlivňuje jeho skladbu, strukturu, ale také výsledné pH. Proto je nutná pestrost, jednosložkovým kompostům vždy něco chybí, nebo mohou být v případě častého kompostování zbytků citrusů příliš kyselé.

Stejně tak okyselíte kompost mechem či jehličím nebo také listy ořešáku. Pamatuje na pestrost kompostu především v obdobích, kdy často sečete trávník. Velké množství jednotvárného odpadu není vhodné. Rozhodně obohaťte kompost záměrně i o další druhy odpadu.
Čím menší jsou kusy odpadu, tím rychlejší je jeho rozklad a zrání. Štěpka či větvičky sice v kompostu být mohou, nicméně o to déle bude kompost zrát.

Vláha kompostu prospívá

Aby kompost pracoval a probíhal rozkladný proces, musí být také dostatečně vlhký. Obyčejně do kompostu prší, proto není nutné zalévat jej. Nicméně v období sucha je vhodné kompost prolít, a to nejen kvůli rozkladu, ale také teplotě.

Při rozkladných procesech v kompostu vzniká také teplo. Toto teplo kompost zároveň čistí a zabraňuje klíčení semen plevelů nebo rozmnožování škůdců. Pamatujte nato, že existuje možnost vznícení kompostu. I když to není zcela běžné, rozhodně se s ním mnozí setkali na vlastní kůži. Z toho důvodu je vhodné, aby nebyl kompost v blízkosti vašeho bydlení.
Prolitím kompostu zabráníte vznícení v horkých dnech a zároveň podpoříte rozkladné procesy, jelikož mikroorganizmy v půdě jsou závislé i na vodě.

Smí plevel a napadené rostliny na kompost?

Možná že jste se už setkali s názorem a běžnou praxí, že se na kompost nesmí dávat plevel či škůdci napadené zbytky rostlin. Jistě je vám nyní jasné, jak to souvisí s teplotou a rozkladem v kompostu. Pokud veškeré procesy v kompostu fungují ideálně, tak jako to bylo popsáno ve videu výše, pak použitím kompostu skutečně neroznesete ani plevel a škůdce. Nicméně velká část zahrádkářů na toto nespoléhá a raději nekompostuje nemocné, škůdci napadené či plevelné rostliny a jejich části.

Související články