obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Co přinesl uplynulý zahradnický rok?

Rok, který pomalu končí přinesl všem pěstitelům nebývalé starosti. Ani v nadcházejícím čase se nemůžeme na přízeň počasí spoléhat. Ale můžeme se na jeho rozmary co nejlépe připravit.

Extrémní sucho připomnělo, že zadržovat vodu v krajině je životně důležité. Zrovna tak jako se přizpůsobit jejímu možnému nedostatku. Naštěstí už téměř všichni pochopili, že budování vodních nádrží opravdu nestačí. Pomoc vyžaduje vyčerpaná půda, která nedovede vodu zadržet, stejně jako smrkové monokultury na místech, kam nepatří. Koryta potůčků, řek i říček je třeba zbavit betonových okovů, aby se volně a pomalu vinuly krajinou a sytily vlhké louky kolem. Každá betonová plocha, z níž cenná vláha odteče do kanalizace, do rychlé regulované řeky a pryč z naší krajiny, nám může chybět.

Potůček volně meandrující loukou - prevence sucha i povodní Potůček volně meandrující loukou - prevence sucha i povodní Zdroj: Shutterstock.com / Guru 3D

Nápravy v rámci celé krajiny můžeme ovlivnit jen zčásti nebo nepřímo. Ovšem na vlastní zahradě můžeme potřebná opatření učinit snáze. Například zachytávat co nejvíce dešťové vody ze střech, ideálně již v zimě, která je zatím na vláhu štědřejší a dává nám naději, že se zásoby podzemní vody snad alespoň zčásti obnoví.

Inspirací může být i souhrn článků, které se právě tomuto tématu již věnovaly:

Akční letáky