Kompostování je oblíbený způsob, jak si vyrobit ekologické a maximálně účinné hnojivo. V současné době se této činnosti věnují nejen majitelé zahrad, ale kompost si pořizují mnozí i do bytu. Cílem je vytvořit správné podmínky k rozmnožování organismů, které jednotlivé složky správně rozloží.

Přidávat můžete skoro všechny organické složky z kuchyňského odpadu, které je ideální doplňovat například posekanou trávou, spadaným listím, nespotřebovaným senem či trusem od býložravých zvířat. Pokud se chcete dočkat kvalitního humusu, který bude prospěšný pěstovaným plodinám, měli byste se však vyhnout některým zbytečným přešlapům.

1. Tuky a oleje do kompostu nepatří

Jestli si nechcete vyrobit doslova jed místo hnojiva, určitě nikdy nepřidávejte do kompostu nespotřebované či použité tuky a oleje. Doslova a do písmene byste si při použití vniklého humusu otrávili půdu. Obě složky by v kompostu narušily správnou rovnováhu a došlo by k odpuzování vody, která je k rozkladu kompostovaných složek nepostradatelná. Použitý olej raději zlikvidujte v kontejneru, který je k jeho likvidaci určen nebo využijte sběrných dvorů.

2. Žádné maso a kosti

Do kompostu nepatří ani živočišné zbytky, jejichž rozklad trvá dlouhou dobu. Bohužel v něm není dostatečně vysoká teplota, a tudíž by nedošlo k likvidaci nebezpečných bakterií a mnohých původců chorob. Takže by byl humus pro hnojené rostliny kontaminován nevhodnými patogeny a nepříjemně by páchnul. V případě masa a kostí byste dokonce mohli na zahradu dokonce přilákat nechtěné hlodavce, kterých byste se pak museli složitě zbavovat.

3. Pozor na extrementy psů a koček

Přestože můžete posílit kompost trusem od býložravců, výkaly od psů a koček jsou naprosto nevhodné. Mívají v sobě nebezpečné látky a parazity, které poškozují lidské zdraví. Zatímco většina trusu se do kompostu přidat smí, tyto fekálie mohou obsahovat nebezpečná onemocnění, která se snadno mohou šířit i na člověka.

4. Mléčné výrobky a mléko

Přestože mléko kompostu neublíží, není pro vznikající humus ideální. Stejně tak to platí i pro všechny mléčné výrobky a je to podobné jako se živočišnými zbytky. Díky postupné hnilobě bude kompost nejen nelibě páchnout, ale bude zbytečným lákadlem pro mouchy, komáry, myši a potkany, jež vám naruší pohodovou atmosféru na zahradě.

5. Nikdy žádné plasty, kov, sklo ani kameny

Tak s těmito surovinami si kompost jednoznačně nikdy rozumět nebude! Nikdy se nerozloží a pro humus jsou naprosto nevhodné. Proto se jich zbavujte adekvátním způsobem a myslete na zdravé životní prostředí. Vyhněte se i novinám a časopisům, protože často obsahují nebezpečná a toxická barviva.

Zdroje: www.hobby.instory.cz, www.balconygardenweb.com, www.floranazahrade.cz