Řádně udržovaná sekačka velmi dobře funguje po mnoho let.
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Desatero rad pro sečení a péči o sekačku

Každý z nás má již alespoň jedno sečení za sebou. Aby trávník prospíval, je zapotřebí mít ostrý nůž a použít odpovídající metodu sečení. Ostatně o celou sekačku bychom se měli dokázat správně postarat, díky tomu odpracuje celou sezonu bez potíží.

1. Sečení do koše

Při prvním sečení nikdy trávu nemulčujeme, ale sbíráme do koše. Zelené hmoty je při první seči poměrně velké množství a namulčováním bychom trávník přivedli do zkázy, kdy by začal vyhnívat. Na ploše se pak tvoří nehezké tmavé fleky. Posekanou trávu uložíme do kompostu a proházíme hlínou, přetvoří se v úrodný kompost, který použijeme pro zúrodnění.

První trávu vždy uložíme do kompostu. První trávu vždy uložíme do kompostu. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

2. Mulčování

Je vhodné používat v sušším počasí, kdy mulčováním pomáháme zadržovat vlhkost v trávníku. Vždy mulčujeme maximálně jednu třetinu výšky trávníku. Pro mulčování slouží u sekaček klín, který vložíme do vyhazovacího kanálu, tráva bude nasekána na drobné kousíčky, ty v ploše zetlí. Mulčování není vhodné provádět na kyselých půdách, protože tam dochází mulčováním k podpoře tvorby nežádoucího mechu.

3. Když tráva přeroste

Pro takové případy je vhodné mít sekačku, vybavenou vyhazovacím typem nože a bočním výhozem, případně vícerychlostním pojezdem. Porost nařádkujeme a jeden až dva dny necháme proschnout, čímž zmenší svůj objem na minimum. Pak posečeme na finální výšku sečení, porost sesbíráme a zkompostujeme.

4. Čištění sekačky po práci

Stroj vždy po práci řádně očistíme od rostlinných zbytků. Nikdy však nepoužíváme proud vody, ani přípojku na stroji, vymytí není dokonalé a dojde k naředění agresivních travních šťáv, jež podporují vznik koroze. Nejlepším řešením je dřevěná špachtle, kterou oškrabeme zbytky porostu ze šasi, kol a koše. Následně nám stačí mokrý a suchý hadr, sekačka je pak jako nová. Pozor, sekačku naklápíme vždy směrem na koš, jinak nám olej z motoru nateče do vzduchového filtru nebo výfuku.

Čištění po sečení je nutné. Čištění po sečení je nutné. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

5. Ostrý a vyvážený nůž

Nabroušené ostří lépe seká a snižuje spotřebu paliva. Vyvážení je zásadní pro životnost celé sekačky. Nevyvážený nůž způsobí nadměrné vibrace, poškození hřídele motoru, ale i uvolňování spojů. Na vyvážení po broušení nám stačí otočený šroubovák, na který nůž posadíme a sledujeme, na kterou stranu táhne. Z těžší strany odebereme bruskou materiál a postup opakujeme tak dlouho, dokud nestojí nůž v rovině.

6. Čistý vzduchový filtr a kvalitní palivo

Motor s čistým filtrem běží pravidelně, spotřebuje méně paliva a velmi dobře startuje. Vložku filtru nikdy nečistíme tlakovým vzduchem, vždy ji měníme za novou. Pro zdraví motoru je nejlepší používat vysokooktanová paliva, která nezpůsobují zanášení karburace biosložkou.

Rozdíl mezi zaneseným a novým vzduchovým filtrem. Rozdíl mezi zaneseným a novým vzduchovým filtrem. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

7. Pravidelná výměna oleje

Olejová náplň motor nejen maže, ale i čistí a chladí. Olej měníme vždy na jaře před prvním sečením. Dnešní motory už většinou nemají vypouštěcí šroub, celý stroj je tedy nutné otočit na bok, aby olej vytekl napouštěcím hrdlem. Zanedbaná výměna oleje zkracuje motoru životnost.

8. Péče o pojezd sekačky

Především se jedná o čistotu věnců v zadních hnacích kolech, nečistoty jsou také pod pastorky, pod nimi jsou volnoběžné kolíčky. Celý mechanismus jednou ročně rozebereme, vypereme v benzínu a namažeme olejem.

Řádně udržovaná sekačka velmi dobře funguje po mnoho let. Řádně udržovaná sekačka velmi dobře funguje po mnoho let. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

9. Startovací baterie

Elektrostart je trendem posledních dvou let. Avšak ohledně péče o baterie se vedou debaty. Pokud sekačka nemá dobíjení, pak jednou měsíčně dobijeme baterii alespoň na 75% plné kapacity, lithiové baterie pak nikdy nesmí být úplně vybity, neboť bychom jim zkracovali životnost.

10. Skladování sekačky

Řádně očištěný stroj uložíme na suché místo, kde jej přikryjeme prodyšnou textilní plachtou. Nikdy nepoužíváme igelity z důvodu možné kondenzace vlhkosti.

Akční letáky