obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Doma stavěný gril s reflektory pro odraz žáru a bočním topeništěm

Z čeho vyrobit gril s bočním topeništěm? „Použijeme-li kupovaný hutní a spojovací materiál, zaplatíme 400—500 Kč,“ odhaduje Miroslav Štangl z Prahy. Sám takový gril vyrobil, ale ještě levněji.

„Měl jsem totiž k dispozici vhodný odpad — součásti vyřazeného spotřebiče, plechové obaly, 3,2 m ocelového úhelníku a 12 křídlových matic M6), a tak jsem snížil náklady téměř na nulu,“ vysvětluje Miroslav Štangl.

Skládací zahradní gril

Výsledkem jeho práce je skládací zahradní gril o velikosti 40x50x60 cm, který lze složit do rozměrů 40x20x60 cm. Je určený k restování nebo rožnění 3—6 porcí.

Osově souměrná konstrukce grilu je zřejmá z čelního řezu.

Na dvojici čelních nosných rámů (1) jsou křídlovými maticemi (2) přišroubovány topné rošty (3) obou stran topeniště a boční reflektory (4), na jejichž spodním lemu je zavěšen popelník (5).

Schématický nákres grilu Schématický nákres grilu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Restovací rošt (6) je volně nasazen uprostřed přes svislé části dvou topných roštů.

Na žebrech obou svislých částí roštu topeniště je zavěšena i dvojice plechů (7), na kterou se nasunuje miska (8) pro zachytávání tuku.

Nosné rámy jsou svařené nebo sešroubované z ocelového úhelníku. Ve vrchní části mají přivařenu nebo přišroubovánu dvojici malých úhelníků, případně i ohnutých plechových pásků (9), mezi které se po odejmutí restovacího roštu zavěšuje rožeň.

  • Rošty jsou z vypálených a okartáčovaných mřížek vysloužilé chladničky.

Boční reflektory jsou z plechu ze dvou plášťů vyprázdněných plechovek o objemu 10 l spojených lemem, mají tvar válcové plochy zakončené čely a slouží k usměrnění tepelného záření, vytvářejí tah a chrání proti větru.

Okraje jsou na pěti místech nastřiženy, lamely ohnuty do pravého úhlu a při postupném ohýbání plechu do tvaru válce na překrývajících se částech snýtovány nebo sešroubovány.

Spodní strany reflektorů jsou v šířce asi 3 cm ohnuty k zavěšení popelníku, který představují spojené poloviny rozříznuté hranaté 10litrové plechovky s ven vyhnutými plechy na bocích. Všechny okraje mají lemy.

  • Rožeň je svařen z vázacího drátu o průměru 3 mm, na jedné straně je opatřen klikou s dřevěnou rukojetí a na druhé obroušenými hroty.

Nádobu na zachytávání tuku lze zakoupit nebo vytvarovat z alobalu.

Akční letáky