Topení dřevem je nesrovnatelně lepší než topení uhlím nejen vzhledem k čistotě ovzduší, ale také co do odpadu. Z 1 tuny spáleného suchého dřeva zůstane pouze malé množství popela − 2 až 17 kg. Navíc jde o cenný materiál bohatý na rostlinné živiny, v němž se, na rozdíl od popele uhelného, nenacházejí těžké kovy a další nebezpečné látky. Samozřejmě pokud dřevo nebylo chemicky upravováno. Popel z uhlí i briket a škvára jsou naopak pro použití na zahradě naprosto nevhodné.

Složení dřevěného popela – zastoupení jednotlivých minerálů

  • vápník (33 až 35 % CaCO2)
  • draslík (6 až 10 % K2CO3)
  • fosfor (2 až 4 % P205)
  • hořčík (4 až 7 % MgCO2)
  • Draslík je obsažen ve formě uhličitanu draselného (potaše), který je vhodný pro plodiny a kultury citlivé vůči chloridům: pro drobné ovoce, plodovou zeleninu, cibuloviny a řadu okrasných rostlin. (Kdysi museli poddaní popel shromažďovat a odevzdávat právě k výrobě potaše.)
  • Cenného fosforu je ve srovnání s draslíkem méně, je však rovněž velmi dobře přijímán rostlinami, obdobně jako fosfor v kombinovaných hnojivech.
  • Vápník a hořčík jsou v popelu obsaženy jako uhličitany.
  • Popel je z větší části rozpustný ve vodě a má silně alkalickou reakci (pH 12), neobsahuje téměř žádný dusík.

V klasickém schématu hnojiv NPK, kdy je důležitý právě poměr těchto prvků, lze dřevěný popel charakterizovat poměrem 0:1:2.

Popel jako výtečné hnojivo

Dřevěný popel používáme jako hnojivo pro zahradní plodiny v dávkách 0,5 až 2 kg na 10 m2. Specifická hmotnost je 500 g/l, to znamená, že v desetilitrovém kbelíku je 5 kg popele.

  • Nižší dávku používáme na půdách bez potřeby vápnění
  • Vyšší dávky jsou vhodné tam, kde je potřeba vápnit (kyselé půdy).

Popel zapravíme do půdy a na jaře ji stačí přihnojit dusíkem. Jediný důležitý prvek, který v popelu chybí, je právě dusík.

Popel v kompostu

Dusík také snadno dodají jakékoli rostlinné materiály, které se kompostují spolu s popelem. Popel je skvělým doplňkem kompostu, a to v dávkách 3 až 5 kg na 1 m3 kompostu. Výsledné hnojivo však nesmíme používat na kyselomilné rostliny!

Kdy je dřevěný popel nežádoucí?

Ke kyselinomilným rostlinám dřevěný popel nepatří, neboť obsahuje hodně vápníku. Zvláště rododendrony a azalky jsou na zvýšení hodnoty pH půdy velmi citlivé a podobné přilepšení by jim rozhodně neprospělo.

Pro Receptář (ka)