Nejčastěji se setkáme se třemi druhy fíkusů. Prvním z nich je fíkus pryžodárný (Ficus elastica), který má tmavě zelené, kožovité listy. V našich podmínkách dorůstá do výšky 50-200 cm, ve své domovině Indii až do několika desítek metrů. Název se odvíjí od mléčné šťávy, kterou stromek roní při poranění: dříve složila jako přírodní kaučuk. Ozdobné listy, které mohou být i panašované, má známý fíkus benjamín (Ficus benjamina). Jeho stromek lze dobře tvarovat, proto se s ním setkáváme i v podobě malé bonsaje vysoké okolo 50 cm. Třetím velmi rozšířeným druhem je fíkus lyrovitý (Ficus lyrata), který má výrazné listy ve tvaru lyry.

Střídmost fíkusům svědčí

Fíkusy nejsou náročné. Můžeme je umístit například i na pracovní stůl, který je

dále od okna, protože snesou i méně světla. Díky silným kožovitým listům dobře snášejí teploty nad 15 °C, nevadí jim ani suchý a teplý vzduch, který je příznačný pro zateplené byty vytápěné na stálou teplotu.

Obzvlášť v zimních měsících je potřeba dát pozor na zálivku - pro fíkusy platí, že méně je někdy více. Rostliny nepřeléváme a nenecháváme stát kořeny ve vodě. Asi hodinu po zálivce vylijeme z misky pod květináčem vodu. Abychom měli zdravé rostliny, pravidelně je přihnojujeme jednou za 2-3 týdny kapalným hnojivem. Jestliže chceme mít silné kmeny, zvolíme hned na počátku pěstování hnojiva s vyšším obsahem dusíku. Základem úspěchu je ale kvalitní substrát. Proto je vhodné rostliny hned po nákupu přesadit do zeminy určené pro pokojové květiny. Vyhneme se příliš propustné půdě, protože by špatně vázala vodu (to je častý problém rašelinových substrátů), nehodí se výsevní substrát ani jílovitá půda, které je až moc těžká a hrozilo by, že se ke kořenům nedostane kyslík.

Opadávají listy? Příčiná bývá v zálivce

Fíkusy občas prostříháme nebo zaštípneme, abychom udrželi požadovaný tvar

koruny, což je důležité hlavně u bonsajových typů. Pokud jsou v dobrém zdravotním stavu a mají ideální pěstební podmínky, můžeme je i odlistit. Získáme tím nové, svěže zelené drobné listy.

Fíkusy zpravidla netrpí chorobami ani škůdci. Jestliže jim opadávají listy, znamená to, že jsme je špatně zalévali - buď příliš, nebo málo. Při nedostatečné zálivce (třeba v létě po odjezdu na dovolenou) stromky shodí listy, aby snížily odpařování, při přehnané zase mohou hynout kořeny, takže se pak znesnadní příjem živin a listy rovněž opadávají. Po takovém šoku musíme rostlinám dopřát co nejvíce světla, aby mohly začít rašit pupeny. Zda je větev již suchá, zjistíme tak, že z ní po řezu nevytéká mléko a snadno se láme. Odstřiháváme ji, dokud na řezu pod kůrou nezpozorujeme zelenou část.