obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Hálky na jilmech způsobuje mšice vlnatka

Jilm je krásný a vzácný strom naší přírody, který se v různých druzích a kultivarech pěstuje také na zahradách jako okrasný. I statný strom však mohou napadnout škůdci, natož zranitelnou mladou sazenici. Jak jilm ochránit před mšicemi?

„Na podzim jsem zasadila strom převislého jilmu horského, bohužel až později jsem zjistila, že je celý napadený pravděpodobně nějakým druhem houby. Prosím o radu, jak stromek ošetřit, aby se tato nákaza na jaře nerozvinula znovu. Na podzim jsem napadené listy důkladně posbírala a vyhodila, ale bojím se, že to stačit nebude?“ ptá se čtenářka Magda Pospíšilová. 

Váš jilm byl pravděpodobně poškozen některou hálkotvornou (cecidogenní) mšicí. V některých letech můžeme pozorovat na jednotlivých větvích nebo i v celé koruně jilmů více pokroucených listů nebo listy s hálkami. Toto poškození způsobují mšice vlnatka jilmová (Eriosoma ulmi L.) nebo vlnatka hladká (Tetraneura ulmi L.). Podle bohatého výskytu voskových vláken podobných vlně byla čeleď dříve často označována jako vlnatkovití (Eriosomatidae) a od nápadného voskového povlaku byl u některých druhů odvozen i platný český rodový název vlnatka.

vlnatky na jilmu vlnatky na jilmu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vlnatky parazitují na jilmech, rybízech i travách

  • Primárními hostiteli obou mšic jsou některé druhy jilmů (Ulmus spp.).
  • Z vajíček vlnatek přezimujících ve štěrbinách kůry kmenů a silnějších větví jilmů se na jaře líhnou larvy, které sají na listech jilmu a způsobují tak zpočátku deformaci čepele a následně i tvorbu hálek.
  • Uvnitř hálek se vyvíjejí mšice až do doby, kdy hálka samovolně praskne.
  • Okřídlení jedinci pak přelétají na sekundární hostitele – u vlnatky jilmové jsou to hlavně některé druhy rybízu (Ribes spp.), vlnatku hladkou hostí některé druhy trav.
  • Na konci léta se vlnatky vracejí zpět na jilmy, kde se vyvíjí poslední generace samečků i samiček. Ty na stromě kladou vajíčka, která tam pak přezimují – podzimní likvidace napadených listů tedy nástupu další generace škůdce nezabrání.

zdravé listy jilmu zdravé listy jilmu Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Postřiky proti mšicím

Obě vlnatky – hladká, případně i jilmová – jsou významnými občasnými škůdci jilmů. Při přemnožení poškozují listy rozsáhlým posátím a tvorbou nesčetných hálek. U jilmů pěstovaných pro ozdobné účely poškození snižuje estetickou hodnotu. Při nadměrném výskytu je nutno napadený strom ošetřit insekticidem.

  • Kontaktní insekticidy (např. Agrion Delta, Biolit, Decis Mega, Decis 15 EW, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS) je nutno aplikovat krátce před rašením nebo v době rašení pupenů.
  • Systemické insekticidy (např. Bi – 58 EC nové, Calypso 480 SC, Chess 50 WG, Mospilan 20 SP, Perfekthion, Pirimor 50 WG) lze aplikovat i po vyrašení.

Akční letáky