obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Integrovaná ochrana ořešáku: antraknóza, bakteriální spála, vlnovníci

Jak ošetřit ořešák proti každý rok se opakujícímu poškození listů a slupky plodů? A lze ořešákové listy, ať již zdravé, nebo i poškozené, kompostovat, či je nutné je spálit?

Poškození ořešáku lze zamezit, či je podstatně omezit na neškodnou míru, již systémem integrované ochrany všech rostlin, které na zahrádce pěstujeme – systém spočívá ve výběru vhodných přípravků a v jejich včasném nasazení.

Houbové choroby ořešáku

Ořešáky nejčastěji trpí antraknózou, kterou způsobuje vřeckatá houba Gnomonia leptostyla. Na listech se zpočátku objevují šedohnědé skvrny, které později zčernají. Z čepelí listů pak choroba přechází i na letorosty a rubinu (slupky) plodů. Při silném napadení listy žloutnou, sesychají a opadávají.

napadený ořešák napadený ořešák Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výtrusy houby přezimují na opadaných listech, a je možné je likvidovat spolu s dalším odumřelým organickým materiálem ve speciálně založeném kompostu. Listí do kompostu ukládáme v poměru jeden díl ořešákového listí na tři díly jiného na podzim shrabaného ma teriálu. Za 9–12 měsíců můžeme kompost použít. Pálit listí je chyba! Je ovšem pravda, že plodnice houby mohou přezimovat a na jaře se pak choroba znovu objeví. Listy by proto měly být dobře překryty jiným materiálem, aby nemohly spory na jaře uvolňovat.

Základní ochranou proti antraknóze jsou měďnaté preparáty Kuprikol 50 či Champion 50 WP, kterými stromy, alespoň do výšky, kam dosáhneme, ošetříme již v době rašení, ještě než nasadí jehnědy a blizny. Postřik pak opakujeme dva týdny po odkvětu a po měsíci pak můžeme ošetření opakovat potřetí.

Zdravé ořechy jsou cennou pochoutkou Zdravé ořechy jsou cennou pochoutkou Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Stejně jako antraknóza se projevuje i bakteriální spála ořešáku (Erwinia juglandi) a platí na ni stejné měďnaté prostředky a stejný postup ošetření.

Vlnovníci schovaní v hálkách a pupenech

Nejvíce nebezpeční jsou pro ořešáky drobní (spíše drobnohlední) vlnovníci: vlnovník ořešákový (Aceria erineus) a vlnovník puchýřovitý (A. ristriatus). První způsobuje plstnatost listů, druhý hrotnatou bradavičnatost na listech a na rubině mladých plodů – na líci listů se během vegetace objevují vypouklé hálky, eventuálně bradavičnaté útvary. Hálky jsou ze spodní strany vyplněny hustou spletí trichomů (plstí), uvnitř hálek žijí škůdci.

koškozené plody ořešáku koškozené plody ořešáku Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vlnovníci na ořešáku mají několik překrývajících se generací, přezimují pod šupinami pupenů, nikoliv na listech – likvidace napadeného listí v kompostu tedy nepomůže. Proti vlnovníkům u nás zatím není evidován žádný ochranný přípravek. V době rašení můžeme použít přípravek Oleokol. Můžeme též použít organofosfát Dursban H80 EC, který je účinný proti dravým roztočům, nebo prostředek Perfekthion. Ideální je ovšem pro životní prostředí nezávadná biologická ochrana. Proti vlnovníkům také můžeme nasadit biologický přípravek obsahující dravé roztoče Typhlodromus pyri.

Akční letáky