Co je na starých odrůdách tak zajímavého? Vždyť máme k dispozici mnohem dokonalejší a zajímavější nové odrůdy, které mají vyšší výnosy, lépe vypadají a je možné je déle skladovat. Důvodů je víc, ale zmiňme se alespoň o některých. Podstatnou roli určitě hraje historie. Odrůdy vypěstované našimi předky v dávné minulosti jsou pro nás geneticky významné díky vlastnostem, které se v nových odrůdách postupným křížením vytrácejí.

  • Nové odrůdy jsou čím dál víc nestabilními vůči řadě faktorů z vnějšího prostředí.
  • Jejich vysoké výnosy jsou často vyvažovány vlastnostmi omezujícími kvalitu plodů, které mají snížený obsah živin, vitaminů a biologicky aktivních látek.
  • Dalším důvodem je například i to, že se nové odrůdy nejsou schopné přizpůsobit nepříznivému klimatu naší krajiny: původní ráz venkovského prostředí se mění, pozemky jsou scelovány, stavějí se komunikace, rozšiřují se městská sídla s přilehlými průmyslovými zónami a podobně.

Dobré domácí ovoce

Jednou z možných cest, jak alespoň částečně obnovit venkovské prostředí, je navrátit původní staré odrůdy na místa jejich historického výskytu. Kromě utváření krajiny výsadbou ovocných stromů získáme i ovoce, které kvalitou určitě předčí na pohled vzhledné plody ze supermarketů. A určitě nesmíme zapomenout ani na to, že si může každý zahrádkář vypěstovat vlastní ovoce, zejména ty druhy, které u nás byly pěstovány odnepaměti, a nemusí se spoléhat na dovoz plodů z ciziny. Původní ovocné odrůdy jsou také ideální surovinou pro přípravu domácích produktů, jakými jsou například jablečný mošt, sušené křížaly, různé marmelády, pálenka a podobně.

Výhody starých odrůd

Osvědčené a chutné odrůdy se přestaly pěstovat třeba i proto, že příliš bujně rostly, jindy byl důvodem jejich pozdní vstup do plodnosti. A například kožená jablka, jako je odrůda ’Boskoopské’, ’Parkerovo’ aj. v pěstování ustoupila, protože měla méně vzhledné plody. Je ovšem zajímavé, že tato skutečnost platí pouze pro Českou republiku, v některých evropských zemích je třeba ’Boskoopské’ stále oblíbeným ovocem.

Pro extenzivní pěstování ovoce ve tvaru polokmenů nebo vysokokmenů představují staré osvědčené odrůdy určitou výhodou, protože s nimi máme dlouhodobé zkušenosti, což je jedna z nejcennějších předností. Víme přesně, jaké podmínky jim vyhovují, jak jsou odolné vůči chorobám, mrazu a podobně.

Ideální pro sušení i moštování

Staré odrůdy mají zpravidla větší zastoupení kyselin, a proto z nich lze připravit lepší mošty s osobitou chutí. Rovněž na sušení jsou především renety (’Kožená reneta zimní’) vhodnější než odrůdy ze současného sortimentu.

Odolnost vůči chorobám

Co se týká odolnosti k chorobám, nelze jednoznačně říci, že by staré jabloně byly odolnější než ty nové. Většina starých odrůd je však výrazně méně citlivá na strupovitost i na padlí než nejčastěji pěstované novější odrůdy ’Idared’ a ’Golden Delicious’, ovšem srovnáme–li nové rezistenty se starými odrůdami, vyjdou v tomto ohledu rezistenty lépe. Pokud se spokojíme s mírným poškozením strupovitostí, projde kritériem odolnosti většina starých odrůd. Je však nutné vybrat vhodné odrůdy do správných klimatických poloh.