[Komerční prezentace]

Kompletní tabletované N-P-K hnojivo s obsahem hořčíku, ureaformu a stopových prvků poskytne okrasným jehličnanům všechny důležité živiny, které zajistí jejich zdraví, vitalitu a krásu. Výhodou je velmi snadná aplikace a postupné, dlouhodobé uvolňování živin. Dusík je základní živina nezbytná pro růst, která však v nadměrném množství vede k popálení rostlin. Dusík vázaný v ureaformu se uvolňuje postupně a k popálení tudíž dojít nemůže. Zrovna a tak ostatní živin jsou díky vhodným vazbám uvolňovány postupně.

„Vodonerozpustný dusík se uvolňuje postupně a růst rostlin ovlivňoval po dvě vegetační období“ popisuje zkušenosti s pomalurozpustnými hnojivy Ing. Martin Dubský, PhD., z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. I na dřevinách ve zdejší proslavené dendrologické zahradě byla pomalu rozpustná hnojiva Silva Tabs testována. „Na výživném stavu jehličnanů, které se pěstovaly v kyselém substrátu se kromě aplikace základních živin (N, P, K) pozitivně projevila i dávka hořčíku, na který je kyselý substrát chudý. “ dodává.

Výhody dlouhodobého hnojiva ve formě tablet:

Hnojivo ve formě tablet Silva Tabs se v půdě pozvolna rozpouští a zásobuje rostliny potřebnými živinami po dobu šesti až dvanácti měsíců. Jedná se o tzv. plné hnojivo, která obsahuje všechny základní prvky (NPK) a zčásti i druhotné živiny (Mg, Ca, S). Díky pomalému uvolňování živin z hnojiv Silva Tabs jsou rostliny zásobovány po dlouhou dobu veškerou potřebnou výživou, přičemž jsou živiny zároveň využívány beze ztrát.

 • Živiny jsou efektivně využity přímo kořenovým systémem hnojené rostliny. Nehnojíte okolní plevel.
 • Hnojivo není vyplavováno vodou, neboť obsažené živiny se v ní rozpouštějí pouze velmi pomalu, a nehrozí snadné předávkování
 • Hnojivo se velmi snadno přesně dávkuje, neboť každá tableta má definovanou hmotnost
 • Oproti zemědělským hnojivům jsou výrazně šetrnější k životnímu prostředí.

Pomoc nově vysazeným dřevinám

Pokud se chystáte vysazovat okrasné jehličnany, může jim hnojivo Silva Tabs, které je určeno speciálně pro ně, výrazně pomoci. Zajistí rychlou regeneraci sazenic po výsadbě a podnítí tvorbu bohatého kořenového systému kolem tablet, přičemž právě kořenový system je základ budoucího života rostliny.

Jak tablety správně aplikovat?

 • Při jarní výsadbě sazenic se tablety položí buď na dno při okraji výsadbové jamky nebo na povrch a přišlápnou pod úroveň terénu, a to vždy po obvodu kořenového systému rostliny.
 • Při dohnojování, které je nejúčinnější v následujícím roce, se tablety kladou symetricky kolem rostliny na povrch půdy nebo se zapraví mělce pod povrch (Pokládání tablet na sníh je nevhodné).
 • Vzdálenost tablet od kmene dřeviny odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. Nejblíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od kmene, nejdále do vzdálenosti o 10 cm větší než je průmět obvodu koruny na půdu.

„Hnojiva jsou ideální pro hnojení mulčovaných výsadeb stromů a keřů. Tabletovaná hnojiva lze snadno aplikovat i při dohnojování mulčovaných výsadeb vpravením do otvorů v půdě cca. 20 cm hlubokých“ doporučuje Ing. Martin Dubský, PhD.

Počet tablet se volí podle jejího stáří a vzrůstu dřeviny:

 • Pro dřevinu s průměrem koruny 0,25 m jsou vhodnou dávkou 4 tablety.
 • Pro dřevinu s průměrem koruny 0,5 m dávkujte 8 tablet.
 • Metrový průměr koruny vyžaduje 15 tablet.
 • Dřevině s průměrem koruny 1,5 m dopřejte 20 tablet.

Toto je komerční prezentace.
Server iReceptář.cz ani jeho provozovatel není autorem a neodpovídá za obsah článku.