Tvarovaný živý plot je třeba zastřihovat často
Zdroj: nikolaborovic / Shutterstock.com

Jak na konci léta prořezávat keře a tvarovat živé ploty?

Tvarovací řez živých plotů není radno provádět později nežli v srpnu. Údržbu potřebují i mnohé solitérní keře, pokud mají zůstat i nadále ozdobou zahrady.

Keře kvetoucí začátkem léta, jako jsou trojpuk (Deutzia), pustoryl (Philadelphus) a weigelie (Weigela), prořezáváme co nejdříve. Odkvetlé výhony seřízneme až k bazálním silným mladým výhonům. Zároveň odstraníme všechny odumřelé, nemocné nebo poškozené stonky. Po hlavním kvetení ostříháme levanduli a svatolinu cypřiškovitou (Santolina chamaecyparissus), aby byly pěkně upravené a husté.

Řez udrží pestrolisté odrůdy stále atraktivní

Odstraníme „zvrhlé“ výhony (se zelenými listy), které se často objevují na keřích s listy zbarvenými nebo pestrými. Průklest provedeme co nejdříve, neboť tyto výhony rostou rychle a může se stát, že nepovšimnuty začnou na pestrolisté rostlině převládat. Zvrhnutí je běžnější u keřů, ale lze se s ním setkat i u slézovce (Lavatera), u něhož některé stonky mají odlišně zbarvené květy. Ty je třeba neprodleně vystřihat. Prostříháme rovněž přerůstající starší rostliny, těsně u země sestřihneme asi třetinu nejsilnějších větví.

Panašovaná varieta brslenu Panašovaná varieta brslenu Zdroj: krolya25 / Shutterstock.com

Tvarování živých plotů

V pozdním létě je čas na poslední letošní tvarování živých plotů, neboť řez později na podzim podporuje růst nových výhonů, které mohou být poškozeny mrazem. Vzrostlé živé ploty geometrických tvarů vyžadují shora a po stranách pravidelné střihání, které udržuje tvar; keře netvarované, často pěstované pro květy nebo plody, můžeme nechat růst volněji. Tzv. formální živé ploty vyžadují během vegetační sezony sestřih jednou až třikrát; četnost závisí na tom, jak rychle daný druh roste.

Se střiháním začneme, jakmile čerstvě vysazený živý plot dosáhne požadované výšky (s výjimkou jehličnanů). Ponecháme-li živý plot bez péče, nemusí při pozdějším větším sestřihu obrůst. Začneme-li s pravidelným střiháním v raných stadiích, podaří se udržet kompaktní i cypřišovec Leylandův (x Cupressocyparis leylandii), který je z rostlin vhodných pro živé ploty nejkošatější. Boky živého plotu přitom formujeme tak, aby horní plocha byla užší než základna. Plot tak lépe odolává větru i sněhu.

Živý plot jako výjimečný prvek zahrady Živý plot jako výjimečný prvek zahrady Zdroj: krolya25 / Shutterstock.com

Sestřih živého plotu z jehličnanů

Jehličnany necháme před střiháním dorůst asi 60 cm nad požadovanou výšku. Mezi dvě tyčky natáhneme provaz ve výši, kde budeme střihat; mělo by to být asi 15 cm pod konečnou požadovanou výškou. Podpoříme tím obrůstání vrcholků. Ostřiháme boky; začneme dole a postupujeme vzhůru, přičemž živý plot by měl být dole širší než nahoře. Při používání motorových plotových nůžek používáme ochranné rukavice a brýle. Sestřiháme vršek živého plotu podle naznačené linie. Střiháme spíše do špičky, nenecháváme širokou rovnou plochu. Nesnažíme se vše dosáhnout ze země; je-li třeba, použijeme pevně postavený žebřík nebo schůdky.

Akční letáky