Za znaky vnější kvality brambor jsou považovány velikost, tvar, hloubka oček, jemnost slupky, odolnost k mechanickému poškození, ke skládkovým chorobám a k obecné aktinomycetové strupovitosti a vhodnost k mytí. Mezi znaky vnitřní kvality patří barva a konzistence dužniny, tmavnutí hlíz po uvaření, chuť, vůně, stolní hodnota, obsah sušiny, chemické složení a další.

Ačkoliv třeba velikost a tvar hlíz či barva a kvalita slupky jsou také považovány za kvalitativní charakteristiky, jsou ve skutečnosti „pouze“ tím, co může ovlivnit volbu konzumenta. Skutečná kvalita brambor se projeví až po uvaření a zpracování.

Vybírejte podle varného typu

Pokud kupujete brambory, odrůdu byste neměli vybírat podle toho, zda mají hlízy žlutou nebo červenou slupku, ale podle varného typu. Právě ten charakterizuje vnitřní kvalitu hlíz na základě hodnocení konzistence, struktury, moučnatosti a vlhkosti hlíz po uvaření. Varný typ charakterizuje jednotlivé odrůdy s ohledem na jejich konzumní využití a zároveň dokládá, že odrůda splňuje kvalitativní parametry. Z porovnání významných odrůd pěstovaných v ČR je zřejmé, že barva slupky neovlivňuje varný typ a tedy ani kvalitu hlíz.

O varném typu musí být spotřebitel vždy informován a podle něj by měl vybírat brambory vhodné pro připravovaný pokrm.

  • Varný typ A, AB (BA) charakterizuje odrůdy s velmi pevnou a pevnou dužninou, nerozvářlivou, velmi slabě moučnatou, lojovitou – tyto odrůdy jsou vhodné pro přípravu salátů a jako příloha.
  • Varný typ B, BC mají odrůdy se středně pevnou až kyprou dužninou, slabě až středně moučnaté, vhodné jako příloha, do polévek a pro přípravu těst a kaší.
  • Varným typem C (CB) jsou označovány odrůdy s kyprou, silně moučnatou dužninou, které jsou vhodné pro přípravu těst a kaší.

Mezi odrůdami s červenou barvou slupky najdete odrůdy pro přípravu salátů (např. Rosara s varným typem BA), podobně jako odrůdy vhodné jako přílohy (Red Anna s varným typem B), jiné lze využít i k přípravě kaší a těst (Laura s varným typem B–BC). Podobná škála použití je i u odrůd se žlutou slupkou, i když nabídka těchto odrůd na našem trhu je daleko větší.

Proč kupovat nejlépe české brambory?

V současné době se u nás mohou prodávat a pěstovat odrůdy registrované v České republice (157 odrůd z toho 40 českých) i odrůdy registrované v ostatních státech EU. Doporučujeme dát přednost nákupu kvalitních, nejlépe mytých a hlavně řádně označených hlíz.

Vybírejte podle varného typu a také je lepší dát přednost české produkci (dovážené brambory jsou totiž velmi často méně kvalitní hlízy, které jako nadprodukce nenašly uplatnění v zemi vývozce). Také není dobré podléhat nabídce některých prodejních řetězců, které nabízejí velká balení levných konzumních brambor v době, kdy už je není možné delší dobu skladovat a navíc neodpovídají raností (třeba rané brambory bývají nabízeny v srpnu i později).

Co bramborám škodí?

Horší stolní hodnotu a zejména chuť hlíz může způsobit už pěstování (hnojení, ochrana proti škodlivým činitelům), ale větší škody vznikají při manipulaci (mechanické poškození hlíz při sklizni), skladování (napadením hlíz skládkovými chorobami), tržní úpravě a při prodeji hlíz. Úroveň prodeje se ovšem v posledních letech postupně zlepšuje, samozřejmostí se stává prodej mytých, řádně zabalených a označených hlíz.

Prodej kvalitních brambor je důležitý, protože většina spotřebitelů už dnes ustupuje od zimního předzásobení a více nakupuje brambory v drobném balení a výrobky i polotovary z brambor.

Informace uvedené v tomto článku byly získány za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství MZe č. j. 20139/2006-13020 podprogram 1: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity. Kolekce: Brambor)