Plzák španělský (Arion lusitanicus) se stal celoevropskou pohromou. Před 50 lety se začal z Pyrenejského poloostrova šířit spolu se zemědělskou činností, vajíčka i malí slimáci se jako černí pasažéři vozili s převáženou zeleninou. Brzo obýval celou Evropu a dostal se až do USA. U nás byl poprvé spolehlivě určen v roce 1991 a od té doby se v kulturní krajině šíří jako lavina.

Slimáci jsou pijáci

Něco s námi společného mají – chutná jim pivo. Toho zahrádkáři už dlouho využívají při kladení pivních pastí. Zvláště pokud získáme zbytky ze dna pivních sudů, nemusíme litovat piva, které slimákům poskytneme. Ideální jsou zapuštěné nádoby. Okraj však necháme 1 cm přečnívat, abychom omezili lapání jiných živočichů. Zatímco plže pivo láká a přes hladký okraj se snadno překlene, brouček i pavouček ho instinktivně obejdou. Je to pohodlnější, nijak je neláká lézt přes hladkou překážku. Pasti denně kontrolujeme, opilé a v pivu utopené slimáky již není třeba usmrcovat. A jejich smrt byla rozhodně méně bolestivá, než občas praktikované a i pro zahradu zcela nevhodné solení.

  • Hladina piva však musí být dostatečně hluboko - už se našli i plzáci, kteří se hluboce předkloní, napijí a spokojeně, byť ne úplně rovně, se plazí dál. Osvědčené jsou například pet-lahve, kterým do boku vystřihneme ovál. Do záhonu je poté zapustíme ve vodorovné poloze a z poloviny napustíme pivem. Z této pasti se opilý slimák již nedostane.
  • Nevýhodou pivních pastí je, že mohou přilákat i slimáky z okolí. Klademe je proto na místa, která je lákají tak jako tak – před záhon se saláty, fazolkami nebo košťálovinami, které milují nejvíc ze všeho.

Mulčovat či nemulčovat?

Pod mulčem se slimáci rádi schovávají, to je pravda. Ale i když necháme půdu odkrytou (kvůli čemuž bude rychleji vysychat, tvořit méně humusu, budeme muset více plít), slimáci se schovají jinam a v noci se za salátem stejně připlazí. Mít zahradu dokonale uklizenou tak, aby se kam schovat neměli, není dost dobře možné, a ani to nemá smysl. Úkryty potřebují i užiteční tvorové, kteří nám pomáhají například s likvidací mšic, housenek, hrabošů atd.

  • Ideálním mulčem v zahardě, kde se slimácí hojně vyskytují, je suchá sláma. Ta jim jako úkryt příliš nevyhovuje.
  • Pokud mulčujeme čerstvou trávou, necháme ji nejprve zaschnout, aby plže tak nelákala.
  • Do mulče můžeme umístit pivní pasti.