Bonsaj (též bonsai, v Číně pak punsaj nebo penjing) je staré umění miniaturizace stromů a jejich pěstování v miskách. Doslova přeloženo má slovo bonsaj význam strom v misce, kde bon znamená miska a sai strom (též sázet).
Delší a přesnější definice říká, že bonsaj je miniaturní strom pěstovaný v misce, který je bonsajovými technikami tvarován tak, aby navozoval iluzi starého stromu. Zahrnuje v sobě prvky pěstitelství i umění.

Úskalí pokojových bonsají

Bonsaje, a zejména ty pokojové, můžeme bez velkých obtíží koupit v zahradnickém centru. Jako pokojové bonsaje se nejčastěji upravují drobnolisté fíkusy (Ficus benjamina) a citrusy. Jejich umělecká hodnota je většinou malá. Neupravují se podle stanovených pravidel, cílem je vytvořit líbivý stromeček v dekorativní misce a je zcela jedno, jestli je, nebo není tvarován v určitém stylu. Právě s těmito bonsajemi se asi setkáváme nejčastěji. Úspěchy s jejich pěstováním bývají různé, asi nejmenší škoda nastane, pokud se stromek netvaruje – přeroste a ztratí tvar.

Častější chybou je však přeschnutí nebo naopak přemokření substrátu v misce. Pokud se k němu přidá ještě atak savých škůdců, je stromeček na vyhození. Taková zkušenost mnohé od bonsají odradila a víc se jim věnovat nechtějí, byť se jim líbí.

Venkovní bonsaje se pěstují snáze

Napadlo vás po špatných zkušenostech s pokojovými bonsajemi zkusit bonsaje venkovní? Je to zcela jiná kapitola! Pokud myslíte, že je to příliš těžké, vězte, že není, anebo být nemusí. Vytvarovat si vlastní stromek není tak obtížné a nikdo po vás nechce studovat tradicí zakotvené styly a postupovat tak, aby výtvor byl dokonalý. Děláte to pro sebe, pro radost, postupujete podle citu. Snad jedinou věc by měla vaše bonsaj splňovat, a to vzhled starého stromu, kdy důležitým ukazatelem je zejména síla kmene.

Materiál pro venkovní bonsaje lze získat v každém zahradnictví za velmi malou částku a pokud si stromeček najdete v přírodě, máte jej zcela zadarmo. Určitě nepodporuji drancování lesního porostu, ale les je plný mladých vysemeněných stromků, s kterými se dál nepočítá a velká většina z nich v konkurenčním prostředí zaniká. Pěkné exempláře s různě zohýbaným kmenem a zakrslejším růstem najdete hlavně na kamenitém či skalnatém podloží. Použijte stromy a keře, které v našich klimatických podmínkách dobře rostou a přezimují. Přihlížíme i k tomu, jak snadno je lze tvarovat.

Mezi ty nejvhodnější patří: borovice (Pinus sylvestris), modřín (Larix decidua), jalovec (Juniperus communis), javor (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre, A. ginnala, A. tatarica, A. palmatum, A. japonicum aj.), buk (Fagus sylvatica), hloh (Crategus), habr (Carpinus betulus), dub (Quercus robur, Q. petraea), lípa (Tilia cordata, T. platyphyllos, Tilia tomentosa) a jiné. Vhodným materiálem jsou i otužilé opadavé listnaté keře, jako jsou kdoulovce (Chaenomeles), hlohyně (Pyracantha coccinea), skalník (Cotoneaster), opadavé azalky (Rhododendron).

Bonsaj vzniká díky nůžkám, drátkům a představivosti

Nejjednodušší úpravou je vybrat pěkné, pravidelně rozložené kosterní větve a vystříhat zahušťující větvičky. Větévky zohýbejte drátky do libovolného tvaru a zaštípněte terminál. Snažte se o ztvárnění podoby starého malebného stromu. Práce s drátem je snazší v době, kdy stromek nemá listy.

Stromky, které se rozhodnete přinést z přírody, byste měli vyrýt brzy na jaře, nebo na podzim po opadu listů. Stromek musí mít co největší kořenový bal a co nejméně poškozené kořeny. Potrhané kořeny zastříhněte a stejně poprvé zasáhněte i do korunky. Takto přinesené stromky vždy vysaďte nejprve do volného, lehce přistíněného záhonu na zahradě.
Pokud si mladý stromek koupíte v zahradnictví, můžete jej začít tvarovat v korunce střihem i drátováním. Speciální bonsajistické drátky a náčiní koupíte ve specializovaném obchodu. Vyplatí se nešetřit a koupit si opravdu kvalitní pomůcky, a to zejména nůžky. Stromky drátujte odspodu, s tím že síla drátu se postupně ztenčuje se přibývající sílou větviček.

Styly tvarování

Podle tvaru kmene dělíme bonsaje do pěti základních stylů

1. Vzpřímený styl – kmen je rovný a směřuje kolmo k nebi.
2. Volně vzpřímený styl – kmen je lehce zvlněný.
3. Šikmý styl – kmen je výrazně zešikmený, nejčastěji by tento styl měl představovat stromy v silném jednostranném větru, kdy větve na jedné straně zcela či zčásti chybějí.
4. Polokaskádový styl – kmen je ohnutý k zemi, víceméně vodorovný.
5. Kaskádový styl – kmen se ohýbá pod úroveň země, vrchol kmene leží až pod úrovní nádoby, která musí být dostatečně vysoká, případně se podkládá stolečkem.

Dále se styly rozdělují podle uspořádání větví a kořenů, počtu kmenů, osazení stromu a dalších hledisek.

Stromky pro pěstování bonsají nemusíte jen kupovat nebo hledat v přírodě, možný je i vlastní výsev či vegetativní množení, je to ale cesta velmi zdlouhavá. Naopak úplně nejjednodušší je koupit již hotovou bonsaj a jen ji udržovat v daném tvaru. Budete mít sice rychle pěkný exemplář, ovšem připravíte se o podíl vlastní tvorby.