Atraktivně vypadá bonsaj z javor s červenými listy.
Zdroj: Martin Dallaire / Shutterstock.com

Jak pěstovat bonsaje na záhoně, jak je stříhat a tvarovat?

Bonsaje z mrazuvzdorných dřevin lze pěstovat celoročně venku, a to nejen v miskách, ale i na záhoně. Jak se tento způsob liší od pěstování v nádobách?

Pokud se o bonsaje nemůžete starat každý den, můžete je částečně nebo celoročně pěstovat ve volném záhonu. Záhonové pěstování je vhodné pro všechny druhy domácích i introdukovaných (zavlečených) dřevin a můžete jím dosáhnout velmi dobrých výsledků.

Začínáme s pěstováním bonsají na záhoně

  • obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

    Pokud bonsaje sázíte na jaře či na podzim, je procento jedinců, kteří se ujmou, velmi vysoké.

    Stromkům, které najdete v přírodě, nejprve zkraťte kořeny – pryč musí všechny kořeny poškozené, spletené a zejména takové, které rostou kolmo dolů, ty určitě vystřihněte úplně.
  • Ostatní, zdravé kořeny zkraťte o polovinu. Nadzemní část stromku upravte podobně.
  • Pro začátek tvarujte stromky ve vzpřímeném stylu. Snažte se, aby měl stromek větve rovnoměrně rozložené po obvodu kmene. Zahušťující, nad sebou rostoucí a křížící se větve odstraňte zcela. Terminál zakraťte asi o čtvrtinu nad pokračujícím pupenem.
  • Takto upravené stromky pak vsaďte do polostínu na čistý, dobře zrytý záhon. Stromky nevysazujte příliš hustě, abyste k nim měli dobrý přístup.
bonsaj na terasovitém záhoně bonsaj na terasovitém záhoně Zdroj: Archiv ireceptar.cz

První dva roky se stromky nehýbejte, pouze řezem tvarujte korunku. Po této době, nejlépe zjara před rašením, stromky vyryjte a opětovně seřízněte kořeny. Budete velmi překvapeni, jak kořenový systém za tu dobu zmohutněl. Cílem řezu je vytvarovat hustý kompaktní bal s kořeny blízko u kmene, který se rozprostírá spíše do stran než dolů. Upravte i korunku a můžete ji již začít tvarovat speciálním drátem určeným pro bonsaje.  

Tvarování bonsají s pomocí drátu

  • Větévky ohněte do vodorovné polohy a drátkem je vytvarujte tak, aby nebyly přímé, ale lehce zvlněné. Nezapomeňte opět zastříhnout terminál.
  • Upravené stromky vsaďte zpět na dobře prorytý, případně kompostem obohacený záhon a dobře je zalijte.
tvarování bonsaje drátem tvarování bonsaje drátem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Větvičky můžete tvarovat i provázkem, výborně se jím ohýbají větévky a nehrozí zaříznutí do sílící větévky jako u drátu. Provázky na vyrytém stromku přichyťte ke kořenům, je to lepší než do země zapíchnuté kolíky, které pak vadí při pletí. Tento postup opakujte každé jaro. V průběhu roku nezapomínejte kontrolovat dráty či provázky. Pokud se začínají zařezávat do větviček, úvazy odstraňte, nebo je převiňte o kousek vedle.

vzrostlý bonsaj na pozadí velkých stromů vzrostlý bonsaj na pozadí velkých stromů Zdroj: Archiv ireceptar.cz

 

Pěstování na záhoně má své výhody i nevýhody 

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V červnu a v červenci můžete u javorů nůžkami odstříhat listy bez řapíků, vytvoří se nové malé svěží lístky, podobný efekt vyvolá i zakrácení listů na polovinu.

Bonsaje pěstované záhonově mají svá specifika oproti těm, které pěstujeme v misce. Rostou daleko rychleji, proto je nezbytné stromky každým rokem vyrýt a radikálně prořezat kořeny. Pokud byste na to zapomněli, mladé letorosty by silně bujely, což by mohlo celý stromek zcela znehodnotit. Jestliže se letorosty objeví, odstraňte je na větevní kroužek. Naopak výhodou záhonového pěstování je, že zcela odpadá práce se zazimováním, není potřeba žádné nakrytí bonsají.
Stromky při záhonovém pěstování vyžadují v průběhu roku jen minimum péče, při suchu jim ale poskytněte zálivku. Přihnojení není vyloženě nutné a určitě bonsaje nikdy nepřehnojujte.

Akční letáky