Pokud se o bonsaje nemůžete starat každý den, můžete je částečně nebo celoročně pěstovat ve volném záhonu. Záhonové pěstování je vhodné pro všechny druhy domácích i introdukovaných (zavlečených) dřevin a můžete jím dosáhnout velmi dobrých výsledků.

Začínáme s pěstováním bonsají na záhoně

Pokud bonsaje sázíte na jaře či na podzim, je procento jedinců, kteří se ujmou, velmi vysoké.