obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak používat feromonové lapače na obaleče jablečného?

Vedu se sousedem při, zda je možné červivosti jablek předejít vyvěšením feromonových lapačů obaleče jablečného. Tvrdím že lze. Dáte mi za pravdu? Ptá se Stanislav Kubíček z Vizovic

Známou červivost jablek způsobují housenky obaleče jablečného (Cydia pomonella). Někteří pěstitelé se domnívají, že vyvěšením feromonových lapáků mají vystaráno a obalečů se jednoduše zbaví. Tyto lapáky jsou ale určeny spíše ke kontrole výskytu skrytě žijících obalečů a ke správnému ošetření postřikem v optimálním termínu. Nenahrazují tedy plně případný zásah insekticidem, i když stavy škůdců snižují.

obaleč jablečný (Cydia pomonella) obaleč jablečný (Cydia pomonella) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak feromonový lapač funguje?

Odparník je napuštěný sexuálním feromonem, který vůní neodolatelně láká samečky. Ti přilétají do lapáků, kde se přilepí na lepovou podložku. Na zahradu proto stačí umístit jeden domeček.

Jak lapač použít?

 

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz Pro každý druh škůdce je nutné použít samostatný lapák, neboť každý druh má specifické feromony.

 

Sada pro monitoring obsahuje lapák (tzv. domeček), feromonové odparníky a lepové vložky.

  • Sestavený lapač vyvěšujeme na strom do výšky očí a „úlovky“ je nutné pravidelně 1x týdně zapisovat.
  • Insekticid použijeme týden po zjištění maximálního náletu.
  • Feromonové lapače umisťujeme do sadu během května a ponecháváme je tam až do sklizně.
  • V chladnějších oblastech má obaleč jablečný pouze jednu náletovou vlnu, v teplejších ale dvě vlny.

feromonový lapač feromonový lapač Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Feromonové odparníky doporučuji vyměňovat po šesti až osmi týdnech, lepové vložky pak každý třetí týden; v době nejhojnějšího letu i častěji.  

Akční letáky