Až do loňska to tak skutečně vypadalo, ale letos se katalpa neuvěřitelně rozrostla a koruna má v průměru skoro 2 metry a do určeného prostoru se nějak nechce vejít. Teď jsem navíc viděl na jedné ze sousedních parcel podobné katalpy, jejichž koruny už dosahují v průměu nejméně 3 metry. Stojím tedy před problémem, jak tuto situaci řešit. Nerad bych přišel v podstatě o kterýkoliv z těchto stromů, ale hlavně ne o tu katalpu, která teď začíná být opravdu výstavním exemplářem. Nevím, jaký je její kořenový systém, proto se chci zeptat, jestli je šance ji vykopat a přesadit někam jinam, aniž by zašla. Prosím proto o radu, jak postupovat, abych zachránil, co se dá, když už jsem se té chyby dopustil. Děkuji, to víte, jsme lidé chybující.

Odpovídá Jana Martinková

Dobrý den, katalpy se pěstují v různých kultivarech odlišných velikostí, což vás mohlo snadno zmást. Katalpa koření mělce a přesazení by ještě mohla snést bez újmy, nejlépe na podzim (časnější, aby se stihla vzpamatovat do zimy). Záleží ale na tom, jak velký kořenový bal se Vám povede vyzvednout – čím větší, tím lépe. (Jeden člověk s rýčem na to už patrně nestačí.) Když ji zasadíte na slunné místo, do lehčí písčité půdy a budete zpočátku dostatečně zalévat, měla by se opětovně ujmout. Na jednu zálivku je třeba spotřebovat až 50 litrů, aby se voda dostala opravdu do hloubky. Výhodou je také propustnější půda, kde odpadá riziko, že kořeny budou špatně dýchat a uhnijí – těžší půdu by bylo lepší v okolí budoucího stanoviště katalpy vylehčit, nebo katalpu zalévat opatrněji. Po přesazení však bude mít nároky na vodu tak jako tak veliké. Mělce ovšem koření i thuje. Vlhkomilná vrba má kořeny hlubší, aby nasála dostatek vody, ale zase je poměrně odolná – kdybyste ji přesadil, snese silné ostříhání, které zmenší výparnou plochu na dobu, než se kořeny zregenerují. Přejeme úspěšné vyřešení problému na Vaší jistě krásné zahradě, Jana Martinková, iReceptář.cz