Jiřinky zdobí zahradu až do prvních mrazů, pak je třeba hlízy uschovat
Zdroj: Hirundo / Shutterstock.com

Jak připravit na zimu hlízy begónií, jiřinek a dosen?

První lehký mrazík mohou květiny přečkat. Jejich hlízy je potřeba sklidit, než promrzne svrchní vrstva půdy. Jinak by namrznout a poškozená pletiva velmi rychle hnijí

Zazimování hlíznatých begónií

Hlízy opatrně zahradnickou lopatkou vyryjeme s menším balem substrátu.

Lodyhy uřízneme asi 5 cm vysoko.

Po vyjmutí hlíz begónií ze země odřízneme zelenou část Po vyjmutí hlíz begónií ze země odřízneme zelenou část Zdroj: Josef Černý

Hlízy vyrovnáme vedle sebe do bedýnky a uložíme je do místnosti s teplotou 15-20 °C.

Z hlíz odstraníme zeminu a seřízneme kořeny Z hlíz odstraníme zeminu a seřízneme kořeny Zdroj: Josef Černý

Během týdne až deseti dnů zbývající části lodyh samy odpadnou. Poté z hlíz opatrně rukou odstraníme substrát. Dáváme pozor, abychom je nepoškodili a nestrhli z nich pokožku.

Připravené hlízy ukládáme na tmavé místo s teplotou kolem 6 °C, a to v bedýnce s rašelinou. Na vlhkosti rašeliny záleží úspěšnost přezimování. Když je suchá, vyschnou i hlízy, je-li naopak příliš vlhká, hlízy začnou hnít. Rašelina tedy musí být vlhká na dotyk, ale při zmáčknutí rukou nesmíme vidět kapky vody. 

Pokud nemáme vhodný sklep, dobrým místem pro přezimování je chladnička. Hlízy vložíme do mikrotenového sáčku a dáme do přihrádky pro zeleninu. Teplota ale nesmí klesnout pod 3 °C. Hlízy s chodbičkami od larev tesaříků neskladujeme. Pokud máme při přezimování hlíz s hnilobou pravidelné problémy, můžeme před začátkem skladování vyzkoušet moření fungicidním přípravkem.

Jak vyrýt a uložit hlízy jiřinek a dosen?

Hlízy jiřinek sklízíme za suchého počasí, mokrá půda by na nich ulpívala a zatěžovala čištění. Vyrýváme je velmi opatrně, protože jsou poměrně křehké a snadno se rozlamují. Nejvhodnějším nástrojem jsou rycí vidle. Začínáme seříznutím zelené části asi 10 cm nad zemí. Vidle zaryjeme dostatečně daleko, abychom hlízy nepoškodili. Vyjmeme je ze země, zhruba očistíme od zeminy, označíme cedulkou s názvem odrůdy a necháme oschnout – můžeme je třeba na hodinu až dvě rozprostřít na místo ozářené sluncem.

Hlízy jiřinek je třeba vyrýt opatrně Hlízy jiřinek je třeba vyrýt opatrně Zdroj: Stanislav71 / Shutterstock.com

K uložení jsou vhodné lísky od ovoce, hlízy na ně klademe volně nebo do slabší vrstvy suché rašeliny či suchého písku. Zkušení pěstitelé je doporučují klást stonkem dolů, aby se v jeho dutém zbytku nemohla držet vlhkost. Nejvhodnější je stabilní teplota 4–6 °C. K

Pokud máme pouze několik hlíz, lze je s úspěchem skladovat v papírových pytlících uzavřených provázkem.

Totéž uděláme i s hlízami dosen (někdy se jim říká kany), jen jim zkrátíme kořeny a bedničky s rašelinou či pískem uložíme na místo s teplotami v rozmezí 6-12 °C.

Co je dále potřeba?

Uskladněné hlízy pravidelně kontrolujeme, zahnívající části vždy odřízneme nožem a zaprášíme drceným dřevěným uhlím. Suchou rašelinu opatrně zvlhčíme postřikovačem nebo ji vyměníme za novou, vlhčí. Suchá totiž špatně přijímá vodu. Při přílišné vlhkosti sklep za bezmrazých dnů opatrně větráme.

Akční letáky