Sklzeň třešní, první sladká odměna
Zdroj: Shutterstock.com / Berna Namoglu

Jak prořezávat třešně a višně?

Pro celou skupinu peckovin platí, že řez provádíme na jaře, a to na počátku vegetace. Ideální doba je na začátku kvetení, kdy se nejlépe, a to i bez ošetření, hojí řezné rány a neprojevuje se tak často jako jindy klejotok.

Jak řezat třešně

V době výsadby i v období výchovného řezu se řídíme stejnými zásadami jako u jádrovin. Pro pěstování v zahrádkách je nejvhodnějším typem čtvrtkmen nebo zákrsek.

Třešně nesnášejí příliš hluboký řez a přísné tvarování. Tvarujeme je proto jen v nejnutnější míře, kdy odstraňujeme konkurenční výhony, zakracujeme kosterní větve do jedné roviny, vystříháváme přebytečné výhony a v době vegetace letorosty zahušťující korunu.

  • Správně zapěstovaná koruna třešně má mít tři až čtyři základní větve a terminál, který může být v pozdějších letech sesazen na některou vhodnou postranní větev.
  • Větve mají vyrůstat od hlavní osy pod úhlem alespoň 45°. Ostrý úhel nasazení větví podporuje výskyt klejotoku i vylamování větví.
  • I udržovací řez omezujeme jen na nejnutnější míru – přírůstky zkracujeme jen pokud jsou delší než 60 cm. 

Třešně s nápadně vyvinutým středním kmenem můžeme snížit asi o třetinu, abychom strom udrželi v požadované výšce. Nejvhodnější doba pro sesazení vrcholové části koruny je v době počátku rozkvětu stromu. Pro zlepšení zdravotního stavu třešní můžeme také uplatnit Zahnův řez.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Popis k obrázkům:

Ostrý úhel nasazení postranních výhonů z jedné úrovně na kosterní větvi podporuje u třešní vylamování větví a výskyt klejotoku (obr 1).

Opravný zpětný řez na dobře vyvinutou větev, která vyrostla po prvním zmlazovacím řezu v předcházejícím roce (obr 2).

Jak řezat višně

  • Při řezu po výsadbě vybereme čtyři dostatečně silné a stejnoměrně rozdělené postranní kosterní výhony, které seřízneme hlouběji na 3–5 pupenů do jedné roviny a terminální výhon necháme oproti nim o 10 cm delší. S hlavní osou kmene mají postranní výhony svírat úhel nejméně 45°.
  • Přebytečné výhony z koruny stromku odřízneme na větevní kroužek.
  • Výchovný řez u višní obvykle trvá 4 roky. Po vytvarování koruny pak už řezem jen prosvětlujeme korunu vyřezáváním větví rostoucích dovnitř koruny.
obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Popis obrázku:

Pro višně s převislou korunou je charakteristické vytváření velkého počtu větví a výhonů zahušťujících korunu. U těchto odrůd vznikají při vysoké plodnosti vyholené, dlouhé a tenké výhony – tzv. vlasatosti nebo biče.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Popis obrázku:

Zastíněné a odplozené starší větve višní zmlazu-jeme nejméně jednou za tři roky. 

Tvar koruny

U převisle rostoucích odrůd višní (Morela pozdní a Morellenfeuer) na jaře zakrátíme šlahounovité, tenké a dlouhé větve na některou vhodnou výše rostoucí větévku nebo na růstový pupen, který díky tomuto zásahu vyraší. Po sklizni odstraníme prosvětlovacím řezem vnitřní výhony, čímž podstatně snížíme výskyt klejotoku.

pyramidální a převislá koruna pyramidální a převislá koruna Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pro malé zahrady je u višní vhodný tvar pyramidální koruny. Proto později řezem sesadíme terminální kmen na některou vhodnou do strany rostoucí větev, čímž vytvoříme pyramidálně dutou korunu. Vyříznutím středu ji pak prosvětlíme a bude i lépe přístupná pro sklizeň a ošetření. I u višní můžeme uplatnit Zahnův řez.

Akční letáky