obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak provádět udržovací a zmlazovací řez jabloní a hrušní: obrazový návod

Neudržovaný strom se časem vyčerpá a méně plodí. Proto je třeba ovocným stromům dopřát pravidelný průklest, která také prodlouží život stromu, případně obnovit plodnost zmlazením.

Udržovací řez čili průklest

Od 6. roku, kdy již pominulo období tvarování koruny, tedy řezu výchovného, řežeme a stříháme přestárlé a poškozené větve, některé vlky a takové výhony, které zahušťují korunu (korunu proklestíme), rostou přes sebe nebo blízko sebe. Cílem je udržovat rovnováhu mezi růstem stromu a množstvím plodů. Jabloně potřebují průklest častěji než hrušně. Vhodným obdobím je vegetační klid. Při zimním průklestu strom v následujícím vegetačním období poroste bujněji, naroste více dřeva, bude méně plodit, při letním řezu tomu bude v následujícím vegetačním období naopak. Zkrátka: zimní řez znásobuje dřevní hmotu, letní řez vede ke kvalitnějším plodům.

udržovací řez udržovací řez Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Řezy o průměru větším než 3 cm zatřeme štěpařským voskem nebo latexovou barvou.

Čeho docílíme řezem?

  • Vytvoříme pevnou kostru a kosterní větve rozmístíme účelně.
  • Podpoříme plodnost.
  • Provzdušníme korunu, zajistíme optimální osvětlení listů a plodů.
  • Zlepšíme zdravotní stav stromu a prodloužíme jeho život.

Zmlazovací řez

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

 

Rodí vodorovné větve, protože růstové pupeny přeměňují na květní přirůstají ale pomaleji než svislé výhony.

 

Cílem zmlazovacího řezu je obnovit růst stromu a plodnost. Jabloně zpravidla snesou zmlazování do 40 let, hrušně do 50 let, peckoviny do 25–30 let. Zmlazujeme v roce, kdy má strom hodně nasazeno na květ, v opačném případě vyroste z listových pupenů příliš velké množství vlků a obnovu to zpomalí.

omezení listových a květních pupenů omezení listových a květních pupenů Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čím starší strom, tím více větve zkrátíme (o čtvrtinu až polovinu), více zkracujeme větve v horní části stromu než v dolní. Zmlazujeme v únoru, aby narostlo nové dřevo, které bude plodit, ale čím bujněji strom roste, tím řežeme později.

Zkracujeme plodonosné dřevo, to znamená, že omezujeme počet květních i listových pupenů. Strom znovu obrazí a bude mít kvalitnější plody.

úhel koruny úhel koruny Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pohled shora

Hustou korunu staršího stromu prosvětlíme i tím, když odřízneme některá ramena.

Optimální úhel kosterních větví

úhly kosterních větví úhly kosterních větví Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Řežeme větve směřující dolů

řez větví řez větví Zdroj: Archiv ireceptar.cz Necháváme vodorovné větve, které budou plodi

Akční letáky