obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak se šíří bakteriální spála růžovitých rostlin?

Nejen lidé, ale i rostliny mohou onemocnět bakteriální infekcí. Například dřeviny z čeledi růžovitých, kam patří řada ovocných i okrasných stromů, mohou trpět bakteriální spálou. Jak se onemocnění projevuje a co si počít s napadenými rostlinami?

Bakteriální spálu růžovitých rostlin způsobuje bakterie Erwinia amylovora. Tato bakterie má velmi široký okruh hostitelů: hrušeň, jabloň, kdouloň, mišpuli, jeřáb, skalník, hloh, kdoulovec, muchovník, hlošinu a stranvesii. Významné jsou ale rozdíly v náchylnosti jednotlivých druhů i odrůd.

Šíření bakterií napomáhá počasí i hmyz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Za kritické infekční období je považována doba kvetení a závěr léta.

K infekci dochází především za teplého a vlhkého počasí. Optimální teploty pro šíření jsou v rozmezí 21–27 °C, minimální teplota je 18,5 °C. Suché počasí šíření onemocnění zastaví.

Bakterie roznáší především opylující hmyz včetně včel a také další živočichové, ale šíří se i pylem, větrem a vodou.

  • K rozšiřování také přispívá napadený množitelský a výsadbový materiál.
  • Do rostlinných pletiv proniká bakterie přirozenými vstupními branami (průduchy, pletivy, bliznami) nebo při poranění hmyzem, krupobitím či větrem.

spála růžovitých spála růžovitých Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak se nákaza projevuje?

Napadeny mohou být všechny části rostlin. Společným příznakem napadení jsou vodnaté, postupně se zvětšující skvrny a následné zavadání a usychání postižených míst. Typickým příznakem je hákovité ohýbání, hnědnutí a černání letorostů. Květy vodnatí, vadnou, hnědnou a usychají. Všechny poškozené části zůstávají viset v korunách stromů. Na kůře větévek a větví vznikají různě velké nekrotické skvrny. Zpočátku jsou vodnaté, později se zbarvují hnědočerveně, postupně se na okrajích propadají a ohraničují se od zdravého pletiva.

Postupně dochází k odumírání plodonosného obrostu, větších větví a posléze i celých stromů. Za vlhkého a teplého počasí je možné pozorovat na postižených místech vytvářející se jantarově zabarvené kapičky bakteriálního výměšku.

kapičky bakteriálního výměšku kapičky bakteriálního výměšku Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Prevence a léčba

Podle platné právní úpravy musí být podezření na výskyt choroby hlášeno Státní rostlinolékařské správě nebo příslušnému obecnímu úřadu. Ověřené výskyty se likvidují a v oblastech výskytu jsou vyhlášena karanténní opatření, která mají zabránit dalšímu šíření.

Rozhodně se vyplatí vysazovat tolerantní odrůdy, především v těch lokalitách, kde bylo onemocnění potvrzeno. K ošetření se používají měďnaté fungicidy, v poslední době se osvědčila biologická ochrana s využitím antagonistických bakterií Erwinia herbicola.

Akční letáky