Vodu v bazénu neznečišťují pouze viditelné nečistoty, ale také mikroorganismy v podobě řas, bakterií, hub a virů. Každý koupající přináší i po sebedůkladnějším umytí do bazénové vody miliony zárodků, pot, vlasy, kožní maz a zbytky kosmetických a opalovacích prostředků. To vše pak tvoří živnou půdu pro bakterie, viry, houby a řasy.

Kromě nejrůznějších mechanických sběračů nečistot (vysavače, síťky apod.) existuje celá řada chemických látek pro obnovu kvality vody. Cílem chemického ošetření je dezinfikovat vodu, zajistit úpravu hodnot pH, zamezit tvorbě řas v bazénu a zabránit vylučování vápníku a těžkých kovů do vody. Potom následují další doplňkové činnosti – čištění bazénu, flokulace (odstranění koloidních nečistot), zazimování apod.

Úprava pH

Hodnota pH je znázorněna na stupnici od pH 1 až do pH 14 a ukazuje, zda ve vodě převažují kyselé nebo zásadité látky. Neutrální vodný roztok má hodnotu pH = 7, při hodnotě pH pod 7 je roztok kyselý a při hodnotě pH nad 7 roztok zásaditý (alkalický).

Doporučené pH vody ve venkovních bazénech se pohybuje v rozmezí od 6,8 do 7,6, přičemž tuto hodnotu je třeba kontrolovat minimálně jednou týdně. Ke snížení pH se používá přípravek pH minus, k jejímu zvýšení přípravek pH plus.

Dezinfekce

Nejdůležitější částí údržby je dezinfekce vody chlorovými a kyslíkovými přípravky. Chlorové přípravky likvidují řasy, bakterie, houby, plísně a viry. Aby byla dezinfekce účinná, musí se obsah chloru ve vodě pohybovat v rozmezí 0,1 až 1,0 mg/l (s ohledem na teplotu vody).

Při měření a následném dávkování chlorových přípravků je nutné vědět, že se ve vodě nachází volný a vázaný chlor. Volný chlor je ten, který po dávkování zůstal ve vodě a lze ho využít pro dezinfekci. Jeho obsah měří většina testerů. Vázaný chlor je část aktivního chloru, který se navázal na dusíkaté látky (amonné ionty, aminy, močovina aj.), to znamená látky pocházející z lidské pokožky a jsou obsaženy v potu. Právě proto je tak důležité se před vstupem do bazénu důkladně omýt a osprchovat.

Pokud měříme testery pouze obsah volného chloru a neznáme hodnotu chloru vázaného, snadno můžeme vodu přechlorovat neustálým přidáváním chlorových přípravků. Je proto třeba používat testery, jež měří obsah celkového i volného chloru – obsah vázaného chloru pak můžeme lehce spočítat odečtením hodnoty volného chloru od celkového. Doporučený obsah vázaného chloru by měl být co nejnižší, maximální 0,3 mg/l. Při zvýšeném obsahu vázaného chloru (to znamená vysoký stupeň znečištění vody organickými látkami) musíme vodu v bazénu naředit čistou vodou. Pro chlorovou dezinfekci slouží například přípravek Chlor–šok, což je rychlorozpustný granulát, který se přidává do vody v případě nutnosti rychlého nachlorování při napuštění bazénu nebo nastartování začátku sezony. Dalším osvědčeným přípravkem je tabletové Quatro, jež má víceúčelové užití.

Jako prevence tvorby řas a případně i jejich likvidace se používá např. přípravek Antialgue, který ničí většinu běžných řas a má baktericidní účinky.

Nejčastější závady

Během sezony se může vyskytnout řada problémů, které je třeba urychleně vyřešit. Na první pohled nejviditelnější je zakalená voda. Příčinou je nadměrná tvorba bakterií a řas zaviněná velkým užíváním bazénu, vysokými teplotami, silnými dešti, ale i snížený výkon filtru. V takovém případě je třeba nejprve zkontrolovat chod filtrace, poté i hodnoty pH a obsahu aktivního chloru a podle toho je případně upravit. Pak přidáme flokulant a vodu nepřetržitě filtrujeme.

Často se také stává, že voda je zeleně zamlžená, stěny a dno bazénu jsou slizké. V tomto případě je na vině zvýšený výskyt řas. Závadu odstraníme tak, že zkontrolujeme hodnotu pH a případně ji upravíme, dále mechanicky očistíme stěny bazénu a odsajeme řasy. A opět zkontrolujeme a eventuálně upravíme hodnotu obsahu aktivního chloru. Nakonec použijeme některý protiřasový přípravek a vodu nepřetržitě filtrujeme. Voda může být i stále zelená kvůli mrtvým řasám, jež filtr není schopen vyčistit. Vyčistíme ho proto, vodu vyvločkujeme a odsajeme částice ponorným vysavačem ze dna.

Stejně postupujeme, když je voda hnědá v důsledku vysoké koncentrace železa nebo manganu, což se stává, když používáme vodu ze studny. Totéž platí, když je voda v bazénu mléčně bílá, za což může vysoký výskyt iontů vápníku a hořčíku.

Od koupání v bazénu nás může odradit také silný a nepříjemný zápach chloru, jenž může způsobovat dráždění očí a pokožky. Zápach odstraníme, když zkontrolujeme hodnotu pH a obsah aktivního chloru a hodnoty upravíme příslušnými přípravky. Někdy se na stěnách, schůdcích a dně bazénu vlivem zvýšené tvrdosti vody usazují vápenaté a hořečnaté soli, které odstraníme tím, že tvrdost vody stabilizujeme.

Korozi kovových částí bazénu může způsobovat příliš kyselá voda, tuto závadu odstraníme úpravou hodnoty pH.

Co udělat na jaře

Alespoň jednou ročně, nejlépe na jaře před napuštěním nebo naopak při vypuštění vody na podzim, důkladně bazén vyčistíme (např. přípravkem Detergent gel). Neředěný přípravek naneseme hadrem nebo houbou na znečištěná místa a necháme ho 10–15 minut působit. Nečistoty můžeme uvolnit i mechanicky například hadrem nebo houbou. Očištěná místa důkladně opláchneme vodou.

Co udělat před dovolenou

Nezapomeneme na úpravu vody v bazénu, to znamená, že nastavíme hodnotu pH na 6,8–7,6. Do dávkovače dáme tablety a do bazénu přípravek. Abychom zamezili tvorbě řas, přikryjeme bazén plachtou a nastavíme automatické zapínání filtračního zařízení.

Zazimování

Správná příprava bazénu na přezimování nám usnadní zahájení jarního provozu bazénu. Pokud vodu na zimu nevypouštíme, tak do ní přilijeme přípravek, který působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování vápníku. Nejprve ho naředíme v umělohmotné konvi a potom vlijeme podél okraje bazénu. Filtrační zařízení necháme zapnuté, aby se přípravek dokonale do vody rozptýlil. Po rozmíchání snížíme hladinu asi o 15–20 cm, odmontujeme příslušenství a bazén zakryjeme fólií. Usazeniny, které vzniknou po odpuštění vody, je dobré očistit vhodným přípravkem.

CO JE FLOKULACE (VLOČKOVÁNÍ)

Do vody jsou zanášeny různé mikroskopické (koloidní) částice, které zhoršují hygienickou kvalitu vody a její průzračnost. Tyto částice pak navíc obalují bakterie a viry. Odstraňují se fyzikálně chemickým procesem nazývaným flokulace, během něhož se tyto nečistoty převádějí do separovatelné formy, tedy do větších celků („vloček“), které lze pak z vody odstranit sedimentací nebo filtrací. Užívají se k tomu speciální flokulační přípravky (např. Flokulant tekutý), jež účinkují při nastavení hodnoty pH na 6,8. Přípravek se rozpustí v umělohmotné nádobě, uvede se do chodu filtrace a naředěný se pomalu vlije do sběrače (skimmeru). Filtrace se nechá běžet několik hodin. Jemné nečistoty se zachytí na filtru, větší je možno odsát ze dna ponorným vysavačem. Flokulaci děláme zhruba jednou za 1–3 týdny.

NÁŠ TIP

Chcete-li předejít mnoha komplikacím, doporučujeme v pravidelných intervalech kontrolovat jakost vody testovacími proužky. Tímto jednoduchým a levným způsobem se zbavíte problémů, které mohou nastat, když se například často mění počasí nebo když bazén používáte příliš často.

Zdroj: Časopis Receptář