Ruj nejlépe roste a hlavně nejkrásněji se na podzim vybarvuje, pokud ji budeme pěstovat v půdě průměrně živné, hlinité až hlinitopísčité, propustné, spíše sušší s bohatším obsahem vápníku. Rostliny vysazujeme nejlépe na podzim. Ty mladé, menší rostliny vysazujeme z kontejnerů nebo jako prostokořenné, větší keře pak se zemním balem.

  • Na jaře příštího roku namrzlé konce výhonů zkrátíme až do zdravého dřeva.
  • Starším, větším rostlinám vysazeným na podzim jako prostokořenné zakrátíme na jaře výhony na polovinu jejich délky.

Řez mladých keřů ruje

Udržovací řez v prvních letech po výsadbě spočívá v zakrácení příliš dlouhých nově vyrostlých výhonů nejlépe v předjaří. Zkracujeme pouze ty výhony, které narušují pravidelný tvar koruny. Ruj většinou tvoří pěkný tvar koruny i bez zásahu řezem, ale pokud jsou keře zahoustlé, můžeme je v předjaří prořezat.

Udržovací řez

Velikost keře udržujeme opatrným průklestem v odstupu dvou až tří let, kdy nové přírůstky zakracujeme o polovinu až do dvou třetin.

Ruj patří mezi dřeviny, které nemají na bázi keře dostatek adventivních pupenů, ze kterých by vyrostly nové výhony. Proto je radikální zmlazovací řez u starých keřů málo účinný, neboť ze spodních pupenů obrážejí jen málo, nebo častěji již neobrazí vůbec. Pokud tedy nově narostlé dlouhé výhony nezakrátíme o polovinu až dvě třetiny jejich délky, rozvětvují se jen z nejvyšších pupenů a ostatní část zůstává holá bez postranního obrostu. Při pravidelném průklestu keře se však tvoří dostatek mladého dřeva a tím keř šetrně zmladíme.

Kresby a foto autor