Ještě před sázením růží, které je nejlepší provádět v bezlistém stavu buď na podzim nebo včas na jaře, asi o třetinu zkrátíme kořeny. Na vlastní výsadbový řez je čas až na jaře – správnou dobu pro řez růží určuje vývin pupenů: mají být těsně před vyrašením. Pozdním řezem pak už pouze odstraňujeme nové mladé výhonky, neboť řez silnějších větví v době vegetace by zapříčinil zbytečnou ztrátu mízy a tím i oslabení rostliny. Keře růží je vždy nutné řezat tak, aby nové výhony vyrůstaly ze dřeva, které je blízko u půdy.

Různé typy růží vyžadují odlišnou péči

Nejpočetnější a pěstitelsky nejvýznamnější skupinou jsou růže záhonové. Dělíme je na:

 • Velkokvěté a mnohokvěté záhonové růže sestříhneme každoročně na 3–5 oček. velkokvěté (čajohybridy), vyznačující se velkými plnými květy, které kvetou několikrát od jara až do podzimu
 • mnohokvěté růže (floribundy, polyantky a polyanthybridy), vyznačující se nižším vzrůstem, mnohokvětností a opakovaným kvetením až do podzimu.

Popínavé růže rozlišujeme na dvě rozdílné skupiny:

 • Pro první jsou typické méně ohebné pruty, plné květy a dlouhá doba kvetení.
 • Druhá skupina se vyznačuje dlouhými ohebnými výhony a menšími seskupeními květů. Tyto růže kvetou za sezonu pouze jednou, ale o to bohatěji.

Pnoucí růže tvarujeme řezem podle potřeby a intenzity růstu výhonů.

Sedm zásad pro správný řez růží

 1. Na keři má být co nejvíce mladých květuschopných výhonů a co nejméně starého dřeva.
 2. Keř udržujte zdravý a v plné síle a jeho střed ponechte otevřený pro slunce a vzduch.
 3. Pravidelným každoročním řezem udržujte rovnoměrně vyvážený, vzhledný tvar keře.
 4. Řežte v době počátku nalévání pupenů, kdy se růže probouzejí z růstového klidu a začíná proudění rostlinné šťávy – právě v tomto období se řezné rány dobře zacelují.
 5. Odřežte všechno suché, staré a slabé dřevo. Řez by měl být veden mírně šikmo 5–8 mm nad pupenem, přičemž nejvýše postavený pupen by měl směřovat směrem ven.
 6. Každý rok odstraňte nejméně jednu základní větev až k nejnižšímu očku těsně nad půdou.
 7. Po prvním období kvetení seřízněte stonky s odkvetlými květy až na spodní dobře vyvinutá očka na stonku. Podnítíte tím tvorbu nových bujných výhonů, které pak poskytnou druhé, případně i třetí květy.

Jak prořezávat popínavé růže?

Existují dvě zásadně rozdílné skupiny popínavých růží, uvedené výše. Častěji pěstujeme popínavé růže s méně ohebnými pruty a plnými květy. Druhá skupina pnoucích růží („Rambler“) má dlouhé, ohebné výhony a menší svazky květů, které rozkvétají jen jednou za sezonu, ale o to bohatěji.

Růže první skupiny je nutné vodorovně vyvazovat na opěrnou konstrukci, jen tak se vyvine obzvlášť mnoho květů. Pokud bychom je nechali růst do výšky, kvetly by jen na koncích výhonů. Po odkvětu řez omezíme jen na zkrácení odkvetlých postranních výhonů na tři až pět oček.

 • Pokud zjistíme, že hlavní výhony začínají kvést slaběji, zkrátíme je na spodní mladý, bujně rostoucí výhon.
 • U starých popínavých růží je vhodné provést zmlazovací řez. Každým rokem zkrátíme třetinu hlavních výhonů na výšku asi 10 cm nad zemí, což podnítí k růstu spící pupeny na bázi.

Růže skupiny „Rambler“ nevytvářejí trvalou kostru, pravidelně jim od země narůstají nové, ohebné, často několik metrů dlouhé výhony. Tyto růže kvetou pouze jednou za sezonu a po odkvětu je čas na udržovací řez.

 • V létě zkrátíme každý třetí hlavní nejstarší výhon, aby se vytvářely nové dlouhé výhony.
 • Postranní výhony, které právě odkvetly, odřežeme asi na 10 cm.
 • Udržovací řez pak spočívá v odstraňování všech odkvetlých výhonů blízko u země a tento řez je současně řezem zmlazovacím.

Jak správně sklízet růže určené k řezu?

Keře, z nichž odřezáváme květy do vázy, upravujeme letním řezem a ten je vlastně daný již tím, že květy odřezáváme. Květ bychom měli řezat asi 5–8 mm nad listem s vyvinutým očkem. Ze spodních oček v úžlabí ponechaných listů pak vyraší nové mladé letorosty zakončené květy.