Klasikou při stavbě terasy je dřevo, čím dál větší oblibu si ale získává i zámková dlažba a také keramické dlaždice. Jejich velkou výhodou je, že mohou navazovat na interiérovou dlažbu a společně tak vytvořit jednotný celek. Dlaždice, které jsme použili uvnitř domu, se samozřejmě nemohou uplatnit venku – nároky na venkovní dlaždice jsou mnohem vyšší.

Mrazuvzdorná a slinutá

Do exteriéru je nutné použít pouze mrazuvzdorné keramické dlaždice, které odolají dlouhodobému působení mrazu a povětrnostním podmínkám. Mrazuvzdornost je přitom podmíněna jejich nízkou nasákavostí. Ta je dána přírůstkem hmotnosti v procentech po nasycení vodou. Keramické prvky se nejprve vysuší a zváží a po nasycení vodou ve vakuu nebo varem se opět zváží. Přírůstek hmotnosti vztažený na hmotnost za sucha se posléze udává v %. Zkouška na mrazuvzdornost je poměrně časově náročná: dlaždice se po nasycení vodou vystaví střídavému působení teploty +5 °C a –5 °C ve 100 cyklech. Pro venkovní použití bychom měli vybírat keramické dlaždice s nasákavostí pod 3 %, úplně nejlepší volbou pak jsou vysoce slinuté dlaždice s nasákavostí pod 0,5 %. Ty dokážou odolat i mnohem nižším teplotám a vyššímu počtu cyklů, než vyžaduje norma.

Podmínkou ovšem je, aby takto kvalitní dlažbu doprovázela i odpovídající kvalita podkladu a použitých lepicích a spárovacích hmot, které zabraňují pronikání vlhkosti pod dlažbu.

Lepení na betonový podklad

Při celoplošném lepení na betonový podklad musíme dbát na to, aby byl opatřený hydroizolačním nátěrem a měl spád alespoň 2 %. Jen tak může voda volně odtékat mimo vydlážděnou plochu. V betonovém podkladu také musejí být dilatační spáry, které zabraňují napětí v tahu a následnému prasknutí dlaždic. Betonový podklad totiž “pracuje” – roztahuje se a smršťuje vlivem změn vlhkosti a teploty. Tzv. dilatačním polem je zhruba rozměr 3x3 m. V této vzdálenosti vždy musíme vytvořit dilatační spáry široké minimálně 8 mm. Spáry mezi dlaždicemi musejí být přesně na spárách dilatačních. Pokud by je překrývaly, vlivem zmíněného tahového napětí by popraskaly.

Otěruvzdornost aneb jak dlouho vydrží?

Vysoká otěruvzdornost významně zvyšuje životnost dlažby, kterou mohou poškodit písek či kamínky či jiné mechanické namáhání. Stupeň otěruvzdornosti se označuje symbolem PEI 1 až PEI 5, přičemž čím vyšší stupeň, tím větší zátěž dlažba snese. Pro venkovní použití je nejlepší vybírat dlažbu se stupněm PEI 4 nebo 5.

Protiskluznost pro vyšší bezpečnost

Při výběru dlaždic na terasu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost protiskluznému povrchu, ne všechny dlaždice totiž bývají ošetřené speciální glazurou. Protiskluznost se označuje písmenem R a čísly 9 až 13, přičemž nejlepší protiskluznou úpravou se vyznačují dlaždice označené R13.

Novinky a tipy

  • Dlaždice s tzv. rektifikovanými hranami jsou zabroušeny s vysokou přesností a umožňují pokládku s úzkou spárou až 2 mm. Rektifikované dlaždice bývají označené ikonou s písmenem R.
  • Trendem poslední doby jsou velkoformátové keramické dlaždice, které prostor opticky sjednocují. Jejich pokládka bývá rychlejší a navíc se lépe udržují, protože vzniká mnohem méně problematických spár než u dlaždic menších rozměrů.
  • Vysoká odolnost, příznivá cena a velký výběr tvarů, barev a povrchů – to jsou výhody betonové dlažby. K jejím přednostem patří i to, že se z ní voda neodvádí pryč, nýbrž se přirozeně vsakuje do podloží. Betonová dlažba je odolná vůči otěru i vůči klimatickým podmínkám, zvláště mrazu. Tento typ na trhu najdeme v podobě dlažby zámkové (různé tvary, které do sebe zapadají), plošné (dlaždice o různých rozměrech) nebo skládané. Podle určení a předpokládaného zatížení pak volíme výšku dlažby, která v tomto případě určuje její pevnost. Čím je dlažba vyšší, tím větší může být i její následné zatížení.