Odpovídá Jana Martinková

Dobrý den, příčinou by mohlo být napadení mšicemi korovnicemi. Objevíte je při podrobném prohlížení všech částí cypřiše, na jehličí mohou také vytvářet hálky, šištičkovité útvary ze zduřelého pletiva. Likvidovat je můžete insekticidy proti savému hmyzu, nebo vyzkoušet zdravotně nezávadné přípravky na bázi řepkového oleje a lecitinu, které jim zalepí dýchací otvory – tímto postřikem musíte zasáhnout všechny mšice, aby byl účinný. Další příčinou by mohla být bakterióza (Phytophothora connamomi), která se také projevuje zasycháním a hnědnutím větví, kterému ale předchází stadium, kdy jsou spíše šedé. Pomáhá proti ní postřik přípravky obsahujícími měď, prevencí je pěstování jehličnanů na stanovišti, na kterém snadno osychají. Takto mladé sazenice také potřebují, značné množství vody a důkladnou zálivku, alespoň 20l na čtvereční metr, aby se voda dostala až ke kořenům.