Semenáčky listnatých i jehličnatých stromů, které uvízly ve spárách chodníků a na podobných extrémních místech, jsou jako základ budoucích bonsají ideální. Na stanovištích, kde rostou, by neměly šanci na další život, ale už se začaly adaptovat na skromné podmínky. Zrovna tak lze ale bonsaj úspěšně pěstovat a tvořit ze semenáčku zcela běžného, který najdete pod stromy na zahradě, nebo jste si jej vypěstovali ze semen. Ke sbírání semenáčků z lesa je třeba povolení lesní správy – pravda je, že na mnoha místech zde najdete husté shluky malých sazeniček, ze kterých může přežít jen velmi malá část.

Vyzvedávání semenáčků z přírody

  • Při dobývání rostlin je třeba zachovat kořenový bal, mělo by na něm zůstat co nejvíce zeminy. Kořeny navlhčete, obalte vlhkou tkaninou a vložte do tašky či vhodné nádoby, v níž rostlinu bez poškození přepravíte. Na sklonku léta, v září, je vhodný čas k přesazování jehličnanů – a tedy i jehličnatých semenáčků z přírody pro pěstování bonsají.
  • S vykopáváním a přesazováním listnáčů je vhodné počkat na plné vybarvení či počátek opadu listů, většinou během října.

V Asii má dlouhou tradici i vyhledávání již starších sazenic, které jsou extrémními podmínkami či okusem zvěří ji přetvarovány přírodou. V tomto případě je však přesazování mnohem obtížnější, hrozí úhyn stromku. Musí se provádět postupně. Mnohé stromy také koření ve velké hloubce, která často přesahuje výšku stromu (například dub). Mělký kořenový systém, který usnadňuje přesazování starších sazenic, má například smrk.

Co se sazeničkami doma?

  • Odstraňte polámané kořeny a případně prostříhejte nadzemní část.
  • Sázejte do připravených nádob.
  • Substrát použijte nejlépe stejný, ve kterém sazenice rostla. Na dno nádoby přidejte drenáž ze štěrku, keramzitu, kamínků.
  • Rostlinu po zasazení důkladně zalijte a umístěte asi na měsíc na místo chráněné před přímým sluncem.
  • Každý den ji zalévejte, za vyšších teplot můžete bonsaj několikrát za den rosit.

Rostliny z přírody není vhodné sázet ihned do malých bonsajových misek. Byl by to pro ně příliš velký šok. Nejlepší je zasadit je do dostatečně velkého květináče, kde do zimy zakoření, a další úpravu vzhledu budoucí bonsaje a její přesazení do misky odložit na jaro příštího roku. (Výjimkou jsou právě semenáčky z extrémních stanovišť, jako je spára chodníku, které již mají kořenový bal velmi utištěný. Ty snesou nádobu menší).

Jak druhy jsou vhodné pro bonsaj?

Z našich stromů a keřů můžete vyzkoušet v podstatě cokoli – bonsaistika je v tomto velmi napínavé a objevné dobrodružství.

Osvědčený je například dub zimní a letní, buk lesní, bříza bělokorá, javor klen, mléč a především babyka. Z jehličnanů je vhodná borovice kleč, ale i borovice lesní a další druhy. Bonsaje samozřejmě můžete pěstovat i z okrasných dřevin, jako jsou například japonské javory, nebo zimostráz (buxus).