obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak zabránit larvám vrtalky pórové ve vrtání póru, cibule a česneku?

Zelenina provrtaná chodbičkami skrz na skrz nikoho nepotěší. Zasahovat proti vrtalce ve chvíli, kdy si na zelenině pochutnává, je však již pozdě. Jaké jsou osvědčené preventivní postupy?

Pokud se na krčcích póru objeví larvičky bělavé barvy, které poškodí krček a jeho podzemní část natolik, že pór v kuchyni již nelze vůbec použít, jde téměř jistě o potomstvo mouchy vrtalky pórové. Na prevenci proti ní je třeba myslet již při samotném výsevu.

Vrtalka, postrach póru i cibule

Pór napadla moucha vrtalka pórová (Phytomyza gymnostoma), která neškodí jenom na póru, ale převážně napadá ozimou cibuli, rovněž ze sazečky raně vzešlou cibuli a česnek v jarním období, později všechny odrůdy pórku a nakonec opět cibuli vzešlou z letních výsevů. Vrtalka pórová je šedočerná moucha se světlou hlavou, celkové délky 3–4 mm.

Dvě generace za sezónu

  • Vrtalky přezimují převážně ve stadiu puparia, kukly, na zbytcích napadených rostlin i v půdě.
  • První generace se líhne a vylétá v průběhu dubna až počátkem května – podle průběhu jarních teplot.
  • Mouchy dospějí, nakladou vajíčka a imaga druhé generace (bývají početnější) se rozvíjejí koncem srpna a v průběhu září.

vrtalka pórová vrtalka pórová Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pór provrtaný až ke kořenům

Oplodněné samičky zasouvají vajíčka kladélkem do stonku cibuloviny na rozhraní bělavé nadzemní části a zelené části. Vpichy jsou viditelné a vypadají jako drobné korálky. Larvy škodí požerem směrem dolů k cibulové části rostliny a dorůstají délky 5–8 mm. Kuklí se na konci micey nebo v půdě, kde přežívají ve stadiu kukly. V každé rostlině může být i několik desítek larev a kukel – tyto rostliny pak nejsou konzumovatelné.

Jednoduchá mechanická ochrana

Naše babičky chránily výsadby póru také vhodnými kombinacemi, například jej obestřely heřmánkem. Spolehlivější metodou je však překrytí výsadby bílou netkanou textilií, která je skvělým pomocníkem pro všechny, jež na svou zahrádku chemii nepouštějí.  Pokud bude pór či česnek na novém záhonu, kde v půdě nečekají kukly vrtalky, nebudou mít k zelenině vůbec přístup a nemohou do ní proto naklást vajíčka.

  • Textilii je na výsadbě nutno ponechat od jara až do června (na počátku sezóny i urychluje růst).
  • Zalévat i hnojit lze bez problémů přes ochranu, která propouští jak světlo, tak vodu.
  • Na okrajích záhonu je textilii nutno dobře utěsnit, nejlépe překrýt zeminou, zároveň však nad záhonem ponechat dostatečnou rezervu, aby později neomezovala rostliny v růstu (lehounkou textilii rostliny jednoduše zvednou, ovšem textilie musí mít větší plochu, než je plocha záhonu).

vrtalka pórová vrtalka pórová Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Chemická ochrana


Chemické postřiky jsou nákaldnější a rizikovější. Pokud jim přesto dáte přednost, proti vrtalce je nutno provést nejméně dva: první v době hromadného rojení imaga na počátku líhnutí larev pilatek koncem dubna a začátkem května, pro druhou generaci koncem srpna. Účinný je například přípravek Decis Mega v dávce 1,5 ml přípravku v zálivce na každý pěstitelský ar nebo přípravek Decis 15 W v dávce 5 ml přípravku v zálivce na ar pozemku.

Proti půdním škůdcům tohoto typu je velmi účinný preventivní posyp půdy například přípravkem Dursban 10 G v dávce 300–400 g na každý ar pozemku (tedy 3–4 g/m2). Přípravek mírně zapravíme železnými hráběmi do půdy a záhon zalijeme. Tento velmi účinný preventivní zákrok musíme provést dva až tři týdny před výsevem osiva nebo výsadbou sazenic, protože ošetření mírně omezuje zakořeňování rostlin. Tento postup se dá použít i proti dalším půdním škůdců, jako jsou pochmurnatka mrkvová, květilka zelená a další.

 

Akční letáky