Zalévejte podle vzhledu

Nečekejte, až rostlina začne vadnout, v tu chvíli už zbytečně trpí (navíc žloutnoucí svěšené listy mohou být naopak známkou přelití). Napoví vám vzhled zdravé rostliny – podle něj žíznivce rozlišíte od asketů, kteří se spokojí s málem a nesnáší přelévání. Čím více vody rostlina vypaří, tím více ji musí vypít. A pokud má velké, tenké listy, vypařuje hodně. Dužnaté či kožovité listy, často drobné, naopak vypařují co nejméně. Rostliny, které takové listy mají, pocházejí ze sušších oblastí a s vláhou umí šetřit. Listy mohou být i povoskované nebo chlupaté, což výpar opět snižuje. Krajností jsou kaktusy, které ve svém tlustém těle uchovávají spousty vody na horší časy a listy pro jistotu nemají vůbec.

Zatímco rostliny velkými, měkkými listy vyžadují obvykle substrát stále mírně vlhký (ne však mokrý, to nesvědčí žádným druhům kromě bahenních), rostliny sukuletního typu, tuhé a dužnaté, potřebují, aby substrát občas proschnul.

Pro takové podmínky je příroda stvořila a příliš vláhy jim škodí. Pojistkou proti přemokření je dobře propustný substrát a drenáž na dne květináče. V podmisce nesmí stát voda.

A dále podle:

  • teploty a osvětlení - hlavní roli opět hraje množství vláhy, které rostlina vypaří. V teple je to více, nežli v chladu. A při vyšší teplotě a intenzivnějším osvětlení také bujněji roste, což opět znamená zvýšenou potřebu vláhy.
  • velikosti rostliny a nádoby - velká rostlina spotřebuje vody více, čím větší je pěstební nádoba, tím déle vláhu uchová. To je jednoduchá úměra. Přesto si někdy neuvědomíme, že malou rostoucí sazeničku, nebo rostlinu, které opadaly a listy a teprve raší nové, nesmíme přelévat. A pozor na to, že v plastových květináčích dojde k přelití snáze. Hliněné dýchají a trochu vody uniká i jejich stěnami.
  • špejlového testu - občas povrch substrátu mate. Vypadá suše, ale je suchý i pod povrchem? Zjistíte to pomocí dřevěné špejle, kterou do něj zapíchnete. Pokud je substrát vlhký, troška zeminy na ní ulpí. Je to podobné, jako zkoušení, zda je bábovka již řádně propečená.