Trvalky, které dobře odolávají suchu a nevyžadují zálivku, budou prospívat, i pokud nastane léto deštivé – ovšem v případě, že jim poskytneme propustnou, lehkou půdu. V těžké jílovité se jim dlouhodobě dařit nebude, ani kdyby bylo sucho. V zimě, kdy je vláhy vždy více, by velmi trpěly - jejich kořeny by uhnívaly a rostliny postupně chřadly a odumíraly.

Vůči mrazu mohou být trvalky velmi odolné, vůči zimní vlhkosti nikoli. Těžší půdy je proto nutné vylehčit hrubším i jemným štěrkem a pískem. Štěrk je pro suchomilné výsadby také ideálním mulčem, protože udržuje spodní bázi rostlin v suchu. Ve štěrku navíc pěkně vypadají a jeho přibližně 10 cm silná vrstva brzdí v růstu plevel a chrání půdu před erozí. Ideální je frakce 5-15 mm, přičemž ostrohranný štěrk je vhodnější, než zaoblený kačírek. Ve štěrku mohou mezery mezi trvalkami vyplňovat i drobnější, nenáročné suchomilné letničky, které se v něm budou samy přesévat – například sluncovky, aksamitníky, máky, černuchy, koukoly, suchokvět.

Výsadba

Záhony můžeme zakládat na jaře i na podzim, přičemž při kombinování s cibulovinami je ideální právě podzim. Nejprve můžeme na připravenou plochu navést štěrkový mulč a do něj hloubit jamky a sázet sazenice a cibule. Větší výsadby se realizují i tak, že se nejprve vysazuje, a poté výsadba mulčem zasype – na jaře ji rostliny prorostou. Tento způsob je vhodný pro robustnější trvalky, drobnější druhy lze vysadit dodatečně. Poté, co zakoření, snášejí suchomilné trvalky letní sucho výtečně – po výsadbě však závlahu potřebují.

Mezi vhodné druhy patří například čistec, řebříček, levandule, šalvěj, tymián, liliochvostec, máčka, rozchodník, bělotrn, krásnoočko, hvozdík, kostřava, kavyl, třapatka….

Tipy zahradníků

  • Je třeba vybírat druhy suchomilné a zároveň mrazuvzdorné, a také znát jejich budoucí vzrůst a podle toho volit rozestupy.
  • Pokud vhodně trvalky tak, aby se doplňovaly co do tvaru (trsnaté, plazivé), výšky, olistění a struktury i doby kvetení, bude nás záhon těšit po celý rok.
  • Trvalky můžeme zkombinovat i s nižšími, k suchu tolerantními keři (růže, perovskie, komule). aj.
  • Vždy vypadá přirozeněji a ladněji, pokud jeden druh či odrůdu vysadíme vždy ve skupince.
  • Na jaře výsadbu rozzáří cibuloviny, jako jsou nenáročné botanické tulipány, narcisy, modřence, okrasné česneky, ladoničky, suchomilné cibulnaté kosatce