Zaštipování neboli odstranění vrcholových pupenů u rostlin je technika používaná k zajištění, že rostlina bude silnější, bujnější a produktivnější. U paprik toto zasahuje do růstového vzorce rostliny tím, že stimuluje větvení, což vede k většímu počtu větví a tím i k více místům pro vznik plodů. Tímto způsobem můžete zvýšit úrodu a získat více paprik z jediné rostliny.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Zahrada pro radost – PAPRIKA: PĚSTOVÁNÍ PAPRIKY | ZAŠTIPOVÁNÍ PAPRIK: Co je to? Proč to dělat? + Praktická ukázka

Zdroj: Youtube

Kdy začít zaštipovat?

Ideální čas pro zaštipování paprik je, když rostlina dosáhne výšky přibližně 20-30 cm a má několik párů pravých listů. To obvykle nastává několik týdnů po výsadbě. Důležité je, aby byla rostlina zdravá a dobře zakotvená, s dostatkem listové hmoty k fotosyntéze potřebné pro růst po zásahu.

Jak správně zaštipovat?

Správné zaštipování paprik je proces, který vyžaduje pozornost a pečlivost. Začíná se výběrem správných nástrojů. Je důležité použít ostré a čisté nůžky nebo zahradnické nůžky, aby byl řez co nejčistší. Čistý řez minimalizuje poškození rostliny a zvyšuje její schopnost rychle se zotavit a pokračovat v růstu.

Dalším krokem je identifikace vrcholového pupenu, což je mladý výhon umístěný ve středu vrcholu rostliny. Tento pupen je klíčový pro vertikální růst rostliny, a jeho odstraněním podporujeme rostlinu k rozvětvování. Tím se stimuluje růst nových větví a zvyšuje se potenciální počet míst, kde mohou vzniknout plody.

Po identifikaci vrcholového pupenu následuje samotný řez. Tento by měl být proveden přesně nad listovým uzlem, kde se setkávají listy s hlavním stonkem rostliny. Toto místo je ideální, protože umožní dalším pupenům ve výhonku růst a rozvíjet se, což vede k většímu rozšíření rostliny a zvýšení její produktivity.

Jak rostlina pokračuje ve svém růstu a začne se více rozvětvovat, je možné a často i žádoucí opakovat proces zaštipování na nově vyvinutých větvích. Toto pravidelné opakování zaštipování pomáhá udržet rostlinu v optimálním stavu pro růst a zajišťuje, že energie rostliny je efektivně rozdělována mezi větve a plody. To vše napomáhá k bohatší a zdravější sklizni.

Péče po zaštipování

Po zaštipování je důležité zajistit, aby měla rostlina dostatek živin a vody, aby se mohla rychle zotavit a pokračovat v růstu. Regulární hnojení a zajištění stabilní úrovně vlhkosti jsou klíčové. V některých případech může být vhodné použít podpory nebo spony pro udržení rostlin, které mohou začít intenzivněji větvit a těžit z dodatečné opory.

Běžné chyby při zaštipování

Zaštipování paprik může být klíčem k bohaté sklizni, avšak některé chyby v procesu mohou mít za následek právě opačný efekt. Jedním z běžných problémů je příliš brzké zaštipování, kdy zahrádkáři snaživě odstraňují vrcholové pupeny ještě předtím, než rostlina dosáhla dostatečné síly a velikosti. Rostlina, která ještě není dostatečně vyvinutá, může po takovém zásahu zpomalit svůj růst, protože není připravena regenerovat ztracenou část a zároveň pokračovat ve svém vývoji.

Dalším častým přešlapem je nedostatečná péče o rostlinu po zaštipování. Tento zásah je pro rostlinu stresující a je nezbytné, aby následně dostávala dostatek vody, živin a pozornosti. Ignorace potřeb rostliny po takovém zákroku může vést k jejímu slabému růstu a v extrémních případech i k úhynu. Je důležité rostlině poskytnout vše potřebné pro její zotavení a další rozvoj, což zahrnuje pravidelné zalévání a hnojení.

Posledním významným problémem je přehnané zaštipování. Někdy může nadšení pro tuto techniku vést k jejímu příliš častému aplikování. Rostliny, které jsou příliš často zaštipovány, mohou zažívat chronický stres, který inhibuje jejich růst a může dokonce snížit celkový počet a kvalitu plodů. Příliš mnoho zásahů do přirozeného růstu rostliny může převážit potenciální výhody větvení a vést k celkovému poklesu produktivity.

Zaštipování paprik je jednoduchá, ale účinná metoda, jak zvýšit jejich výnosy a zlepšit zdraví rostlin. S pravidelnou péčí a pozorností k detailům můžete dosáhnout skvělých výsledků a užívat si bohatou sklizeň paprik, které budou nejen chutné, ale i krásně vyhlížející.

Související články

Zdroj: rhs.org.uk