Smutnice škodí i na pokojových rostlinách.
Zdroj: LianeM / Shutterstock.com

Jak zbavit pokojové rostliny černých mušek, smutnic?

Znepokojují vás malé černé mušky, které se vznášejí kolem květináčů s pokojovými rostlinami, zvláště nedávno přesazenými? Smutnice rostlinám neškodí v takové míře, jako například mšice či svilušky, ale při přemnožení je oslabují také. Jak se jich zbavit?

Larvy smutnic ožírají vláskové kořínky rostlin, oslabit mohou především mladé sazenice. Vajíčka těchto mušek si bohužel často můžete přinést i v zakoupeném pěstebním substrátu. Pokud chcete mít jistotu, že si domů smutnice nenasadíte, je třeba jej před použitím sterilizovat. A jak postupovat, pokud se již smutnice v květináčích s pokojovými rostlinami zabydlely?

Léčba

Důležité je vědět, že tyto mušky mají tři vývojová stádia: vajíčko, larva, muška.

  • Dospělé mušky můžeme lapat na optické lapače – lepové desky, na které se přilepí.
  • Larvy smutnic, drobné, bělavé až průsvitné, s černou hlavou, přežívají skryty v půdě, kde se líhnou z nakladených vajíček. Platí na ně i insekticidy, vhodnější je však biologická ochrana.  

Hlístice nejlépe pracují při teplotě substrátu mezi 15 až 25 °C.

Biologická ochrana je vzhledem k naprosté zdravotní nezávadnosti v interiérech vhodná. Využívá přirozených parazitů smutnic, hlístic Steinernema feltiae. Tyto miniaturní hlístice parazitují na larvách tak dlouho, dokud je všechny nevyhubí – tak, jak se postupně líhnou z vajíček. V substrátu larvy aktivně vyhledávají pomocí čichu. Poté, co jsou larvy smutnic vyhubeny, postupně vymizí i hlístice, které nejsou žádnému jinému tvoru v domácnosti nebezpečné. Jejich rozšíření mimo kvetináče nehrozí a rostlinám nemohou nijak uškodit.

Prearát s parazitickými hlísticemi rozpustíte ve vodě, kterou rostliny zaléváte. Hlístice dodávají na dobírku například firmy ZD Chelčice nebo Biocont Laboratory.

Prevence

Sciara analis Sciara analis Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Základem ochrany květin nechat občas vyschnout pěstební substrát – smutnicím poskytuje ideální podmínky půda, která je permanentně vlhká. Taková půda je nejen vhodným prostředím pro smutnice, ale navíc většina pokojových rostlin na permanentní vlhkost reaguje odumíráním kořenů a následně pak žloutnutím a opadem listů až úhynem celých rostlin.

  • Příliš častá zálivka při pěstování rostlin je největším nešvarem.
  • Většiny rostlin bychom měli zalévat až po vyschnutí substrátu.
  • Je lepší květiny zalévat ve větších intervalech a více než každodenně v malých dávkách.

Foto: Shutterstock, Wikipedia

Akční letáky