Třešně jsou převážně cizosprašné a pro opylení a následnou úrodu vyžadují opylovače. Pro vhodné opylení většinou poslouží nejbližší planá třešeň v okolí, pokud je v dosahu do sta metrů. Pokud ne, je třeba v blízkosti vysadit stromek jiné odrůdy třešně, která však má stejnou nebo podobnou dobu kvetení, aby se oba stromy stihly opylit.

Jak se šlechtí třešně?

České odrůdy třešní se ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích šlechtí již od 70. let minulého století. Od té doby tam vyšlechtili 26 odrůd třešní, z nichž devět dosahuje úspěchů i za českými hranicemi. České odrůdy třešní vynikají ve světovém sortimentu především výbornou chutí. Následující odrůdy jsou seřazené podle přibližné doby dozrávání od nejranějších po nejpozdnější. Jsou to převážně české odrůdy, vyšlechtěné ve VŠÚO Holovousy, avšak pro srovnání se světovým sortimentem mezi ně zařazujeme i některé cizí, u nás běžně pěstované.

Rané odrůdy neboli srdcovky

U velmi raných odrůd si musíme dávat pozor především na ptáky, kteří na první ovocné plody v sezoně často nalétávají. Bohužel, většina zastrašovacích nebo odpuzovacích zařízení nepomáhá, ptáci si na ně jednoduše zvyknou. Dalším rizikem jsou pozdní jarní mrazíky, které mohou popálit kv

ěty. Výhodou raných odrůd je fakt, že nebývají ještě napadány vrtulí třešňovou, neboť její larvičky se objevují až v plodech později dozrávajících odrůd.

Adélka je česká velmi raně zrající srdcovka s dobrou plodností a chutí, produkuje menší plody (okolo 6,5 g). Dozrávají přibližně dva dny po nejranější odrůdě třešně vůbec, u nás nazývané Májov

ka neboli Rychlice německá. Vhodnými opylovači pro Adélku jsou například odrůdy Karešova nebo Tamara.

Francouzská odrůda Burlat dozrává přibližně týden po odrůdě Adélka. Její plody jsou již o něco větší, chutnější, pevnější a především dobře odolávají hnilobě plodů (Monilinia fructigena). Květy této odrůdy jsou náchylnější na jarní mrazíky. Růst stromů je bujnější. Stopka plodů je krátká. Vhodnými opylovači jsou odrůdy Adélka, Kasandra nebo Tamara.

Česká odrůda Kasandra (dozrávající zhruba tři dny po odrůdě Burlat) překonává Burlat ve velikosti plodů (okolo 10 g) a přináší vyšší úrodu, avšak je více náchylná k praskání plodů po dešti. Plody jsou chuťově výborné. Vhodnými opylovači jsou odrůdy Adélka, Burlat nebo Tamara. Odrůda Kasandra dobře plodí nejen na dnes nejžádanějších slabě rostoucích podnožích, ale také na semenných podnožích.

Středně rané odrůdy

Plody české polochrupky Christiana dozrávají ve 4. až 5. třešňovém týdnu (třešňové týdny začínají okamžikem, kdy dozraje najranější odrůda - májovka). Růst stromů je středně bujný, rozložitý, plodnost velmi vysoká. Plody jsou středně velké, temně rudé, navinule sladké chuti, aromatické. Květy jsou odolnější pozdním jarním mrazíkům a plody odolné proti praskání. Stopka plodů je krátká. Odrůda je méně náchylná ke hnilobě plodů a ke skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii). Vhodnými opylovači jsou například odrůdy Early Korvik nebo Tamara.

V Evropě již zavedená česká odrůda chrupky Early Korvik dozrává mezi čtvrtým a pátým třešňovým týdnem, ale plody drží na stromě ještě dlouho poté. Plody má velké a pevné, chuťově dobré, za deště téměř nepraskají. Jsou odolné proti

hnilobě plodů. Stopka plodů je dlouhá. Stromy plodí hojně a spolehlivě. Vhodnými opylovači mohou být odrůdy Amid, Kordia nebo Sandra.

Sandra je česká polochrupka dozrávající v pátém třešňovém týdnu. Plody má velmi velké (až 11 gramů), avšak velikost úrody je spíše průměrná. Plody jsou tmavě červené, chutné, dužina měkčí. Přestože jsou plody veliké, málo po dešti praskají. Stopka plodů je dlouhá, sklizeň ze stromu je tedy pohodlnější. Vhodnými odrůdami pro opylení jsou například Burlat nebo Tamara.

Středně pozdní odrůdy

V období dozrávání světoznámé české odrůdy Kordia, tedy okolo šestého třešňového týdne, dozrávají také další zajímavé středně pozdní odrůdy třešní. Zatímco Kordia stále vyniká nad ostatními excelentní kvalitou plodů, které málo praskají, tak je zároveň velmi citlivá na pozdní jarní mrazíky a úrody se tudíž (obzvláště ve vyšších polohách nebo na exponovaných stanovištích) některý rok nemusíte dočkat. Vhodnými opylovači jsou například odrůdy Sandra a Vilma.

Další českou odrůdou je Justyna, která má velmi atraktivní velké plody červené

barvy a růžové dužniny. Je to jedna z nejsladších a nejchutnějších odrůd u nás. Plody jsou spíše měkčí, proto se hodí především pro přímý konzum. Dozrávají pozvolně, a tudíž na stromě vydrží delší dobu. Stromy odrůdy Justyna mají středně bujný růst s mírně převisajícími větvemi. Vhodnými odrůdami pro opylení jsou Early Korvik, Kordia nebo Tamara.

Plody české odrůdy Amid jsou zhruba stejně velké jako u odrůdy Kordia, ale s delší stopkou. Plody jsou pevnější, šťavnaté a také málo praskají. Stromy rostou středně bujně. Opylovat jej mohou například odrůdy Early Korvik, Kordia nebo Vilma.

Pozdní odrůdy

Pozdní odrůdy třešní dozrávají v sedmém třešňovém týdnu, stejně nebo podobně jako starší německá odrůda Regina, v Evropě sadaři stále často pěstovaná. Regina je tmavou chrupkou s velmi pevnou dužninou, která jde špatně od pecky. Díky její pevnosti plody téměř nepraskají, květy jsou odolné proti jarním mrazíkům, protože rozkvétají mezi třešněmi jako jedny z posledních. Možným opylovačem je v příznivém jaru odrůda Kordia nebo také pozdě kvetoucí odrůda Irena.

Odrůda Halka je zatím jedinou českou samosprašnou odrůdou, tedy k sobě nepotřebuje opylovače. Díky samosprašnosti je Halka vysoce plodná, což se projevuje na velikosti plodů, jež jsou spíše střední velikosti. Plody jsou velmi sladké a chutné. Odrůda se nehodí do příliš vlhkých nebo srážkově bohatých oblastí, neboť má sklony k praskání a následnému hnití plodů.

Odrůda třešně Tamara je v současnosti nejžádanější českou odrůdou mezi

českými i světovými ovocnáři. Její plody jsou vínově červené a velmi velké, dosahují průměrné váhy 11 g, avšak sadaři jsou schopni díky speciálním technologiím hmotnost ještě zvýšit. Plody dosahují vynikající kvality nejen v chuti, ale i v pevnosti plodů, které jsou vhodné pro transport. Tato odrůda má však i své nároky, na které je potřeba brát zřetel. Přestože dozrává mezi pozdními odrůdami, kvete středně raně. Mohou se jí dotknout pozdní jarní mrazíky, i když na ně není příliš citlivá. Plody jsou však při vyšší vlhkosti citlivější na praskání a následně k hnilobě plodů. Nejvyšších výkonů dosahuje na slabě rostoucích podnožích, v dobře zásobené půdě a pod přiměřenou závlahou. Vhodnými opylovači jsou například Amid, Christiana nebo Justyna, avšak sama je velmi dobrým opylovačem pro mnoho ostatních odrůd.

Vilma je českou pozdní odrůdou nenáročnou na pěstování, avšak vděčnou třešní,

která se vám odmění pravidelným a vysokým výnosem, i když o něco menších plodů. Stromy rostou v plné plodnosti slaběji a jsou méně náročné na řez. Odrůda je vhodná na semenné podnože pro vyšší pěstitelské tvary.

Stromky uvedených odrůd lze zakoupit ve výzkumném institutu na adrese Holovousy 129. Stromky nezasílají, možný je pouze osobní odběr. Dotazy k prodeji na 605 530 995, pouze od 7.00-9.00.