Rytí k české kultuře patří. Dokazuje to Přemysl, kterého si vybrala kněžna Libuše za svého manžela: „Za vsí se úhor nachází - Ten budoucí kníže váš oře se dvěma voly. Muž ten má jméno Přemysl. Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův…“ Cílem tohoto úkonu je přidání kyslíku do zeminy a zrychlení rozkladu humusu a minerálů v půdě. Samozřejmostí je také hluboké zapracování hnojiva nebo kompostu.

Je dobré rýt půdu?

Zastánci permakulturního zahradničení proti rytí aktivně bojují. Mezi hlavní argumenty patří fakt, že půda je plná organismů a živočichů, jež hospodaří v té vrstvě, která jim k životu vyhovuje. Pokud pole nebo záhon zryjete, obrátíte jim život vzhůru nohama. „Půda je dynamický, stále se vyvíjející živý systém. Přežití a prosperita všech suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých, závisí na tenké vrchní vrstvě Země. Půda je proto bezesporu nejcennější přírodní bohatství," tak definuje půdu Ministerstvo životního prostředí.

Jakou půdu zrýt

Obecně platí, že podzimní rytí je vhodné pro těžké jílovité půdy. I to má však svá pravidla. Pro šetrnější práci zvolte den, kdy hlína není příliš vyschlá, ale ani mokrá tak, že by se lepila na boty a rýč. Lopatou sejměte vrchní vrstvu půdy a uložte ji stranou. Spodní prokypřete rycími vidlemi. Na tu přidejte organické zbytky. Poté postupujte tak, že vrchní vrstvu z následujícího řádku přemístíte na předchozí. K zakrytí poslední řady použijte hlínu z prvního řádku.

Související články

Jakou půdu nerýt

Máte-li na zahradě lehkou, písčitou nebo hlinitou půdu s dobrou zásobou organické hmoty, rytí se v klidu vzdejte. Důležité však je, abyste zabránili zbytečnému zhutňování půdy. Do řádků tedy nevstupujte. Proložte je úzkými cestičkami nebo si je ohraničte na způsob vyvýšeného záhonu. Absence rytí neznamená, že svou zahrádku ochudíte o organické hnojivo. To stačí aplikovat na povrch záhonu a lehce ho zapracovat pomocí kypřiče pod povrch půdy. Na podzim zeminu prokypřete rycími vidlemi tak, že je zabodnete do země a zakroužíte jimi dopředu, do boku a dozadu.

Mulčování půdy

Pokud jste zastánci ekologického zahradničení, určitě se vám zalíbí technika mulčování. Ta neslouží pouze k založení nového záhonu, ale také k dodání potřebných živin do vyčerpané půdy a jejímu důkladnému provzdušnění. Mulč totiž láká žížaly, které budou v zemině tvořit chodbičky a obohatí ji o množství živin. Stačí, když záhon zakryjete cca 5 cm silnou vrstvou vyzrálého kompostu. Mulčování navíc chrání půdu před vysycháním a zabraňuje jejímu odplavování i vzdušné erozi.

Zdroj: www.mzp.cz, www.amaterskedivadlo.cz, www.izahradkar.cz, www.ekozahrady.com, www.nkz.cz