Živý plot jako první pomoc

Poloha zahrádky těsně u rušné silnice určitě není optimální. Hluk a částečně i množství škodlivin pronikajících ze silnice na zahradu dokáže snížit živý plot, nebo nějaká mechanická zábrana. Škodliviny se však do ovzduší nedostávají pouze z automobilových výfuků, ale „dodává“ je i průmysl a domácnosti. Pravda, v posledních letech se obsah škodlivin značně snížil a některé zmizely skoro úplně. Například podstatně klesl obsah síry v ovzvzduší, protože ve většině domácností lidé netopí uhlím a uhelné elektrárny a teplárny kouř odsiřují.

Doba olověná naštěstí již skončila

Zavedení bezolovnatého automobilového benzinu výrazně snížilo obsah olova v ovzduší. Otravy tímto těžkým kovem znali již ve starém Římě, kde olovo používali na výrobu nádobí. V pozdější době pak občasné otravy způsobilo olovo uvolněné z olověných vodovodních trubek. Olovo je pro živé organizmy nebezpečné zvláště proto, že se v těle ukládá a jen velmi pomalu vylučuje. Pokud jsou přijaté dávky olova malé, lidské tělo si je schopné na ně zvyknout a jeho škodlivost se dlouhou dobu neprojevuje. Pokud člověk přijme dávku olova, která překročí kritické množství, může dojít k otravě se smrtelnými následky.

Záleží i na směru větru

Ve výfukových plynech a ve všech ostatních spalinách je však spousta dalších látek, které rovněž nejsou zdraví prospěšné. Problém spočívá v tom, že škodliviny jsou větrem přenášeny na velké vzdálenosti a stopová množství průmyslových zplodin i výfukových plynů je možné nalézt i v polárních oblastech. Pokud jde o „účinnost“ škodlivin, záleží na jejich množství, které přijmeme – pokud jde o ovoce z vaší zahrádky, jeho konzumace v rozumném množství dospělému neuškodí, pro malé děti však přiliš vhodné není. Záleží také na převažujícím směru větru: Vane–li z vaší zahrádky k silnici, výfukové plyny se k vám dostanou jen omezeně. Pokud vane opačně, množství škodlivin je větší. V každém případě je však nutné ovoce před konzumací důkladně omýt. Už jen proto, že v blízkosti silnic je velká prašnost. Ale v každém ovoci se také nachází mnoho vitaminů a dalších zdravých látek, které převáží to špatné, co z něj přijmeme.