Na zahradě kromě jiného pěstuji buxus a ptačí zob. Zmiňuji to proto, že nedávno ze mě má dcera učinila babičku a já bych ráda, aby se vnučka případně další vnoučata, mohla po zahradě bezpečně prohánět. Nejsem si totiž jistá, zda buxus a ptačí zob nejsou jedovaté a malé dítě, které svět zkoumá všemi smysly, tedy i chutí, by se mohlo při takovém zkoumání zmíněného rostlinstva otrávit. Mám obě rostliny ze zahrady odstranit? Které by je případně mohly nahradit? ptá se čtenářka Receptáře, paní Blažková z Úvalna.

Na buxus si dejte pozor

Zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) je uváděn mezi rostlinami způsobujícími otravy a alergie. Jedovatá je celá rostlina, v níž jsou přítomny steroidní alkaloidy, zejména cyklobuxin D je tzv. křečový jed, přičemž otrava se zprvu projevuje zvracením, kolikovými bolestmi, průjmem a povrchním dechem. Vážné varování je tedy na místě zejména pro rodiče a dospělé v okolí dítěte. Do vzduchu buxus žádné agens ovšem nevypouští, ba ani na dotek není škodlivý.

Ptačí zob jen pro ptáky

Neviňátko není ani ptačí zob. Nejčastěji pěstovaný (a náš domácí) je ptačí zob obecný, Ligustrum vulgare. Jedovaté jsou plody, listy a kůra (borka), u citlivých osob mohou nastat dýchací potíže v blízkosti kvetoucích keřů. Většina zachycených otrav je staršího data (snad i stoletých). Dr. Jan Baloun a další podotýkají, že v současné době není dost důkazů o prudké toxicitě, a uvádějí jediný případ otravy dvouletého dítěte z 55 zaznamenaných prokazatelných požití plodů ptačího zobu. Otrava se projevila zvracením a průjmem, nicméně prognóza se udává jako optimistická. Já v podobných případech – pro uklidnění rodičů – před nimi pár plodů sním. I tady je na místě důkladná osvěta a varování od nejútlejšího dětství.

První pomoc při otravě

V případě podezření na otravu co nejrychleji kontaktujte lékaře. Informace o první pomoci při otravách poskytuje Toxikologické informační středisko na telefonních číslech: 224 919 293 a 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba). Více na www.tis-cz.cz.