Tis červený nese dekorativní plody, které vynikají v tmavozeleném jehličí
Zdroj: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Jedovatý tis: Jak se chránit při prořezávce? Lze zbytky zkompostovat?

Tis je výtečná okrasná dřevina – je stálezelený, velmi pohledný, snáší stín i tvarování. Ovšem je také jedovatý. Jak se chránit při péči o něj a jak nakládat s odpadem?

Asi před 10 lety jsem si objednal kanadskou jedli. Když strom vyrostl a začal plodit, podle červených míšků jsem zjistil, že je to tis. Vím, že je to jedovatý strom, ovšem potřeboval by ostříhat a mám tedy dotaz, jak se při práci chránit. Také by mě zajímalo, zda piliny z tisu mohou otrávit půdu a zda zelenina, která v ní vyroste, nebude jedovatá. A nakonec bych rád věděl, jak zlikvidovat odřezané větve, mohu je odvézt v kontejneru do sběrného dvora, kde se z nich asi dělá kompost? Je třeba pak kontejner detoxikovat? Ptá se čtenář Receptáře Pavel Altman z Ostravy

Nebezpečný svět rostlin?

Na každé zahradě a všude v přírodě je mnoho jedovatých rostlin. Třeba pryskyřník nebo batouch, hlaváček jarní, oměj šalamounek, akát i túje, jsou také jedovaté a nikdo se jimi neotráví. Ono je vůbec složité definovat, co je jedovaté a co ne. V podstatě záleží na množství. Pokud někdo najednou vypije spoustu čisté pitné vody, také mu to ublíží. A třeba v Číně ještě ve středověku popravovali odsouzence na smrt roztokem kuchyňské soli ve vodě. Tis samozřejmě jedovatý je a k otravě může dojít po požití několika větviček – ovšem koho by napadlo tyto větvičky žvýkat, že?

Častým zastřihováním lze tis dokonale tvarovat Častým zastřihováním lze tis dokonale tvarovat Zdroj: Wiert nieuman / Shutterstock.com

Řez tisu a ochranné pomůcky

Oproti většině jehličnanů tis dobře obráží i ze starších větví a velmi dobře se dá zmlazovat a udržovat v požadované velikosti. Při prořezávání tisu může dojít k potřísnění pokožky a u citlivých lidí se může projevit alergická reakce. Neuškodí proto použít ochranné rukavice a pracovat v košili s dlouhými rukávy. Může uškodit i vdechnutí většího množství pilin, kterému můžeme zabránit rouškou. Pokud odstřižené větvičky zkompostujete, toxiny se rozloží a vzniklý kompost můžete bez obav použít. Ovšem větší množství a silnější větve raději dejte do kontejneru na biologický odpad. Jedovaté látky se neuvolňují ani z kořenů tisu do půdy a k otravě rostlin v okolí rostoucích tisů nedochází. Na rozdíl od takového akátu, který do půdy vylučuje látky, které růstu většiny rostlin brání a pod akáty tak roste jen velmi málo druhů. Po práci s tisem stačí pořádně opláchnout použité nářadí a důkladně si umýt ruce vodou a mýdlem.

Zrádná semínka

Červená dužina chutná ptákům, jedovatá semena jim neublíží Červená dužina chutná ptákům, jedovatá semena jim neublíží Zdroj: Djevelen / Shutterstock.com

Zajímavé je, že dužina červených míšků tisu jedovatá není, narozdíl od semena, které míšek skrývá. Dužina je sladká a slouží za potravu ptactvu, které pak semínka šíří do okolí. Míšek mohou ochutnat i dospělí lidé. Pokud nerozkousneme semínko a nespolkneme je, nebezpečí nehrozí. Nebezpečí hrozí jen malým dětem, přičemž ještě větší nebezpečí pro ně představuje lýkovec. Je to časně zjara kvetoucí keř, který má v létě také červené plody podobné rybízu. Jsou celé jedovaté a děti by mohly lákat, aby je ochutnaly.

I konvalinka, když odkvete a vytvoří semena, má jasně červené bobule, které jsou jedovaté. Pokud si na zahradě hrají malé děti, měli byste je poučit a sledovat, zda přece jen „zakázané ovoce“ nehodlají ochutnat.

První pomoc při otravě

V případě podezření na otravu vyvolejte zvracení, poddejte živočišné uhlí a co nejrychleji kontaktujte lékaře. Informace o první pomoci při otravách poskytuje Toxikologické informační středisko na telefonních číslech: 224 919 293 a 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba) Více na www.tis-cz.cz.

Akční letáky