Kolem zahradních jezírek lze při okrajích vytvořit mělké „bažinky“, vhodné pro růst vlhkomilných rostlin. V kombinaci s vodní plochou působí přirozeně a harmonicky. Přispívají spolu s jezírkem ke zvlhčování vzduchu a pomáhají také užitečným zvířatům, která se k jezírku jako k oáze stahují: žábám, mlokům, vážkám... Pokud mokřinu založíte chytře, bude krásná od jara do podzimu a nebude vyžadovat téměř žádnou péči.

Jak vybudovat na břehu jezírka malé rašeliniště

  • Geotextilie položená nad drenáží funguje podobně jako knoty v samozavlažovacích květináčích. Nasakuje vodu z jezírka a odvádí ji k substrátu rašeliniště, čímž zaručí rostlinám vyrovnanou a stálou vlhkost.

    Vykopeme prohlubeň asi 25 cm do hloubky a vyložíme ji silnější fólií zadržující vodu.
  • Na ni nasypeme asi pěticentimetrovou vrstvu drenáže, např. z oblázků.
  • Drenáž překryjeme geotextilií, jejíž konec přehodíme do vody v jezírku a textilii pak zasypeme asi pěti centimetry rašeliny, navrch pokládáme vrstvu uleželého zahradního kompostu. Povrchu můžeme mulčovat zkompostovanou kůrou.
  • Do rašeliniště můžeme rostliny vysazovat volně, nebo je sem rozmístit v květináčích (nejlépe hliněných, které dobře sají vodu) a ještě je obsypat rašelinou.
  • Na povrch naaranžujeme mech, případně ještě doplníme zajímavě tvarovanými větvemi, aby vznikl ladný dojem opravdového rašeliniště.

Mokřinu můžeme ve stinném koutě zahrady vybudovat i samostatně. Ideální je nízko položené místo, kam se přirozeně stahuje dešťová voda.

Okouzlující bahenní rostliny

Na údržbu je nejméně náročná výsadba vlhkomilných a bahenních vytrvalých rostlin. Vhodné jsou různé druhy orobince, sítina, přesličky, krásně kvetoucí vodní kosatce žluté, blatouchy, kypreje, rdesno obojživelné, při okrajích se uplatní i zahradní kapradiny nebo mrazuvzdorné bambusy.

Přibližně 2 metry od mokřiny, kde již kořeny nemohou poškodit fólii, můžeme vysadit velmi esteticky působící zakrslé kroucené vrby, případně i zakrslé, jehličnany.

Tropické jezírko

Kromě trvalek lze do jezírka a jeho blízkosti včetně rašelinné loučky umístit i v nádobách pěstované teplomilné bahenní rostliny, ovšem pouze v teplých měsících roku. Výsadba letněných vlhkomilných pokojových vlhkomilných rostlin dodá jezírku a celé záhrádě zajímavý a neobvyklý exotický vzhled. Letní výsadba rostlin v květináčích navíc vypadá hezky i kolem malých jezírek, kde není dostatek místa.

Velice vhodné pro letní pěstování u jezírek jsou různé druhy šáchorů (papyrus), některé bambusy, kaly a atraktivní masožravé rostliny.