Kácení stromů vás může stát nemalé peníze

Nevědomost zákona neomlouvá, a proto je jisté, že jakmile se nepříjemně spletete nebo prostě úmyslně porušíte zákon, bude vás to něco stát. Pokud byste přešlápli a porušili zákonem stanovené postupy, můžete za pokácení dřeviny očekávat pokutu ve výši 20 000 korun a skupina dřevin by vás vyšla i na 100 000 korun pokuty. Vznikne-li škoda vyšší než 5 000 korun, nejde totiž o nic menšího než trestný čin. Pokud by se kácení dopustila právnická osoba, pak jde až o jeden milion korun českých.

Na co si dát před plánovaným kácením stromů pozor?

Pamatujte, že nejvhodnějším obdobím jsou zimní měsíce. Obecně se uvádí období od prvního listopadu do posledního března. O kácení stromu rozhoduje především fakt, kde dřevina roste a jak je velká. Zákon rozlišuje mezi stromy rostoucími na zahradě. A to i zahradě neoplocené nebo jejíž pozemek je vymezen živým plotem. Dále je také důležité, zdali jde o strom ovocný nebo jiný. Roli hraje i velikost dřeviny. Ta je limitována obvodem stromu větším než 80 cm ve výšce 130 cm od země. U nižších skupinových porostů je nezbytné vědět, zdali jejich rozloha zaujímá 40 metrů čtverečních nebo více. Případně, jestli nejde o strom velmi starý, památeční, který je součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku. Nevíte si rady? Raději informujte obecní úřad. Kdo ví, zda neduživou lípu stojící na okraji pozemku nezasadil tatíček Masaryk při příležitosti založení první republiky.

Kácejte stromy a jiné dřeviny bez povolení

Pokud splníte následující body, není třeba kácení dřevin oznamovat. Pamatujte ale, že kacení mimo vaši zahradu a opravdu starých stromů, může vzbudit velký zájem. Pokud si nejste stoprocentně jistí, anebo chcete předejít zbytečnému vzrušení sousedů, oznamte svůj záměr na obecním úřadu. Nicméně, zákon neukládá vyřízení povolení v následujících případech.

  • Budete-li kácet na vlastní zahradě ovocné stromy nebo keře.
  • Kácení neovocných stromů nedosahujících obvodu 80 cm kmene ve výšce 130 cm od paty stromu.
  • Likvidace porostů keřů zaujímajících plochu menší než 40 metrů čtverečních.
  • Smíte provádět i úpravu koruny stromů, při níž nedojde k poškození stromu.
  • Odstranit poškozené nebo staré stromy, které ohrožují vás, případně kolemjdoucí, smíte okamžitě. Pamatujte, že pokud jsou stromy mohutné, měli byste o vykácení informovat alespoň dodatečně po úkonu do 15 dnů.
  • Kácení nezdravých či suchých stromů je třeba oznámit 15 dní předem, aby měl úřad možnost zkontrolovat pravdivost vašeho tvrzení.

Vyřiďte si včas povolení pro kácení

Oznámení či povolení bude potřeba pro tyto práce.

  • Kácení dřevin s mohutnějším obvodem než 80 cm ve výšce 130 cm.
  • Redukce či likvidace souvislých porostů na ploše větší než 40 metrů čtverečních.
  • Odstranění či úprava významných stromů, krajinných prvků nebo stromořadí. U těch záleží na významnosti a případném výskytu ve chráněné lokalitě. Proto se bude kácením zabývat nejen obecní úřad a jeho odbory, ale také Úřad na ochranu životního prostředí či Správa národního parku nebo krajinné oblasti.

Zdroje: www.ceskestavby.cz/, www.nkz.cz