[Komerční prezentace]

Kadeřavost způsobuje houba Taphrina deformans (český název puchýřnatka broskvoňová), která je schopná přezimovat ve vyšších patrech stromu na šupinách pupenů a po jejich narašení pak infikuje pomocí dešťových kapek spodní patra koruny, vnitřek rašících pupenů a mladé výhonky listů. Houba je aktivní již při nižších teplotách (kolem 6 °C), se vzrůstající teplotou její aktivita roste, optimem je pak teplota kolem 20 °C. Pozitivní vliv na rozvoj choroby má i vlhké počasí. Infikovány mohou být pouze mladé listy (do velikosti 1-1,5 cm). Pokud se puchýřnatce podaří rašící listy infikovat, jsou pak další opatření, snažící se zabránit propuknutí kadeřavosti, většinou neúčinná.

Na listech nejprve při zběžném pohledu žádné změny nepozorujeme, jakmile se ale jejich plocha zvětší, objeví se na nich rychle nejprve zelené, později nažloutlé až červené nebo rezavé puchýře, čepele listů jsou ztluštělé a zkadeřené. Na spodní ploše čepele můžeme později pozorovat šedobílý poprašek. Napadené stromy jsou zesláblé, někdy ani nevykvetou nebo květy velkou měrou opadají. Dovyvinuté plody mohou být menší, deformované, praskají, nemusejí dozrát, hnijí a opadávají. Strom poškozené listy ztrácí většinou v průběhu června až července a tím je narušena i jeho další výživa. Pokud se choroba na stromu opakuje, dochází k odumírání nejvyšších větví a oslabené stromy mohou i uhynout. Úspěšnost ošetření nezávisí až tolik na výběru přípravků, jako na jeho správném načasování postřiků.

První postřik proto provedeme, pokud teploty po dobu několika dnů dosáhnou 8-10 °C, což může být v některých letech i v době zimních měsíců. Dalším výborným ukazatelem pro určení optimálního termínu prvního ošetření jsou okolní rostliny, první ošetření broskvoní provádíme v době kvetení lísky obecné či na začátku rašení angreštu. Vhodnými přípravky pro toto ošetření jsou mědnaté fungicidy (postřiky proti plísním) jako je Kuprikol 50, nebo Champion 50 WG. Tyto přípravky účinkují i proti houbám či bakteriím napadajícím větve a kmínky broskvoní, proto postřik aplikujeme i na tyto části stromu.

Pro druhé ošetření provedené do 14 dní po prvém zvolíme některý organický fungicid jako Thiram Granuflo či Dithane DG Neotec. Přípravek Thiram Granuflo je na trhu dostupný v tomto roce naposledy. Dříve bylo vůbec mnohem větší množství vhodných přípravků, ale jejich výroba i prodej již byly v rámci Evropské Unie nebo České republiky v průběhu let ukončeny. Možná by bylo vhodné některé uvedené přípravky zmínit, aby je člověk zbytečně nesháněl. Jedná se třeba o Delan 700 WDG, Syllit 65 WP, Clarinet 20 SC, Champion 50 WP, Sulku, Kuprikol 250 SC, Rubigan 12 EC.

Nejpozdější období vhodné pro postřik proti kadeřavosti je rašení terminálních pupenů, kdy se na šupinách objevují zelené proužky. Pozdější postřik se již většinou míjí účinkem. Vhodné je provést i třetí tzv. podzimní ošetření v listopadu, kdy aplikujeme zase mědnaté přípravky, a to v době opadu listů broskvoní, ne však již za mrazivého počasí. Pokud to počasí a nepřítomnost mrazů dovolí, není od věci postřik ještě po dvou týdnech zopakovat.