Zdroje: stavimbydlim.cz, nkz.cz

Suchá kamenná zídka jako z anglického venkova.

Suchá kamenná zídka sice vypadá jako navršené kameny a nic víc, není to však docela pravda. I stavby nízkých zídek mezi políčky v kamenitých oblastech Středomoří či Británie, byly stavěny tak, aby vydržely.

Aby vám zídka při prvním dešti nespadla nebo nezačala utíkat, je rozhodně nutné dodržovat při její stavbě určitá pravidla. Pokud by měla navíc držet sesouvající se svah, měla by být hodně vysoká, pak zvažte povolání profesionálů. Bezpečí je rozhodně na prvním místě. Obecně se doporučuje metr jako maximální výška suché zídky postavené na rovině bez nutnosti základů vykopaných do nezámrazové hloubky.

Na stavbu suché zídky se můžete podívat například v tomto nekomentovaném videu z tvorby MonRo Garden, kde si profesionál kameny i tvaruje, což však rozhodně není nutné:

Zdroj: Youtube

Jak se staví suchá kamenná zídka

Stavba suché zídky je sice bez použití pojivového materiálu, neznamená to ale vůbec, že by byla jen pouhým ledabylým poskládáním všelijakých kamenů na sebe. Je to o něco málo složitější, ale bez problémů to zvládnete také!

Jako u jakékoli trvalejší stavby i u suché kamenné zídky je třeba začít základy, které jsou mírně pod úrovní, respektive hluboké 20 až 40 cm. Odkopáním drnu a navršením drenážní vrstvy štěrku, cihel nebo různých úlomků vytvoříte základy, na které můžete začít pokládat první kameny. Pokud je zídka zakončením svahu pak je vhodné také použití netkané textilie, rozhodně to platí u vyšších zídek.

Vyberte vazáky

Práce začíná výběrem takzvaných vazáků čili neplochých největších kamenů, které budou čelit velké zátěži. Zídku budou držet, a proto nesmějí být příliš úzké. Naopak do hloubky zídky, tedy od čelní strany dozadu by měly mít minimálně 30 cm.

Kameny otáčejte

Pokládání kamenů začínejte ze stran do středu zídky jednu vrstvu po druhé podobně jako cihly. To znamená také to, že by neměly vznikat křížové spáry. Aby kameny dobře seděly na spodní vrstvě, můžete je různě podkládat menšími kameny podle potřeby. Položený kámen musí na místo dobře sednout, nehýbat se. Zkuste kameny různě otáčet, do té doby, než vám na místo dokonale zapadnou.

Pokud je zídka zakončením svahu, dosypávejte štěrk vždy, když položíte zhruba dvě řady kamenů. Pamatujte také na to, že na takzvanou korunu čili zarovnání poslední vrstvy budete potřebovat kameny pěkně ploché, alespoň z jedné strany, abyste je pěkně na zídku napasovali a do přibližné roviny zapravili okraj stavby.

Důležitá pravidal při stavbě suché zídky

  • Jedním z pravidel, které byste měli znát, je poměr šířky paty a výšky zdi. Tedy to, že zídka může být vysoká jako trojnásobek šířky paty. Pokud začínáte s první vrstvou a základy jsou široké 40 cm jako ty největší vazáky, pak počítejte s maximální výškou zídky 120 cm.
  • Dalším důležitým pravidlem, díky němuž kameny ze stěny nevypadávají, je dodržování sklonu 15 až 20 stupňů směrem do svahu. Logicky je nutné, aby se čelní strana nachylovala směrem od vás.
  • Někdy se můžete setkat s tím, že se stavející rozhodne inovovat postup vrstvením zeminy mezi kameny. To je však velká chyba. Až déšť propláchne zeminu ze spár, celá stavba se posune a může jednoduše a také s vysokou pravděpodobností dojít ke zřícecní.
  • Kameny do sebe zaklíněné drží podstatně lépe, pokud vysypete prostor mezi zídkou a svahem štěrkem, stavbu tím ještě lépe zajistítte.
  • Samotný svah a půdu, která jej tvoří může na místě držet také vrstva netkané textilie.

Související články