Zdroje: www.novinky.cz, www.ceskestavby.cz

Základy kompostování

Podívejte se na to, jak kompostovat. Základní pravidla vám představí tento krátký videopříspěvek, který zmiňuje i tepelnou fázi. S jejím přispěním můžete dát do kompostu i plevely nebo rostlinné části napadené chorobami či škůdci:

Zdroj: Youtube

Založte si vlastní kompost

O kompostování jste jistě slyšeli. Je to způsob jak z biologického odpadu, až na konkrétní výjimky, můžete vyrobit vlastní kompost. Respektive takové výrobě přispějete - práci za vás udělají bakterie, roztoči, červi či houby, ale také žížaly v případě vermikompostéru, který je alternativou pro malé prostory a často bývá umístěn přímo v domě či bytě.

Aby bylo rozložení zbytků z kuchyně či zahrady možné, musí být kompost dostatečně vlhký. K náležitému rozložení zbytků pomáhá také provzdušnění a zvyšující se teplota, která je významným průvodním znakem probíhajících dějů.

Kvalitní kompost by měl projít tepelnou fází. Ta likviduje škůdce, nemoci i semena rostlin. Nicméně zvyšující se teplota může znamenat i značný problém. Dejte si proto pozor na umístění, zejména na dostatečné zvlhčování kompostu. Může se totiž stát, že suchý horký kompost vzplane!

Kompostování sice může probíhat jen na prosté hromadě zbytků, častěji se ovšem používá alespoň ohraničení takového prostoru prkny nebo bedněním. Vytvoříte-li prostor vzájemně oddělující různě starý kompost, je vaše řešení ideální. Při použití kontejnerů, které nebyly původně určeny ke kompostování, je nutné si uvědomit, že materiál potřebuje přísun vzduchu a vláhy i mikroorganismů zvenčí.

Co patří do kompostu?

Důležité je vědět, co do kompostu patří. Do kompostu nepatří maso, kosti, kůže a tuky. Mělo by jít proto o rostlinné zbytky ze zahrady, z kuchyně, případně i zbytky jídel, čajové sáčky, kávové sedliny, vaječné skořápky a podobně. Do kompostu je vhodné přidat i dřevěný popel, který je také kvalitní surovinou.

O některých kompostovaných surovinách se diskutuje především kvůli tomu, že mají příliš nízké pH a kompost tak znatelně okyselují. Je to například různé listí (nejkyselejší je dubové), tráva či citrusové plody. Pokud však různé materiály mícháte s - na vápník bohatým - dřevným popelem či vápnem, nemusíte se ani těchto zbytků obávat. Kompost by nikdy neměl být jednosložkový. Čím pestřejší, tím lépe.

Dalšími pro kompostování nevhodnými materiály jsou nemocemi a škůdci napadené části rostlin a plevel. Jde o opatrnost a také fakt, že mnozí ze zahrádkářů nekontrolují dosažení tepelné fáze, kompost nepřehazují, a proto se správně domnívají, že by použitím těchto materiálů po zahradě šířili plevel a nemoci.

Související články