Zdroje: izahradkar.cz, www.chatar-chalupar.cz

Kompost je takovým „oživovačem“ zahrady: Z nepotřebného odpadu, kterého bychom se zbavili, vzniká kvalitní hnojivo, jež dodá našim rostlinám zpět živiny, vylepší půdu a obohatí ji o humus.

Navíc platí jedno pravidlo: Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe.

U kompostu promícháváme:

  • vlhké se suchým
  • porézní materiál z hutným
  • hnědé se zeleným

Kompost jako šaty na míru

Ale ani s kompostováním se to nesmí přehánět, chudší půdě můžeme dopřát větší dávku, a to zejména na počátku období, ale naopak úrodnou zeminu nemá smysl obohacovat v nadměrném množství.

Navíc každá rostlina má jiné nároky na výživu, takže nejlepším řešením je kompost na míru.

Kompost z dominantní složky

Otázkou zní, kdy je lepší zakládat speciální kompost. Odpověď je jednoduchá: Při nadbytku jedné suroviny. Kompostování jednodruhového rostlinného odpadu, tedy v případě, že máte výrazný přebytek jedné složky nad složkami ostatními, urychlí přídavek jiné organické hmoty, hnojiva. Speciální kompost je možné vyrobit z travních drnů, listí mechu, hnoje nebo slámy. Některé tyto případy vám přiblížíme.

„Podporovače“

Kompostování je proces, který probíhá samočinně, samozřejmě jej ale můžeme urychlit a trochu regulovat. Rychlejšímu nastartování tlení a rozkladu jednotlivých materiálů můžeme pomoci například přimícháním zralého kompostu, popřípadě přidáním chlévského hnoje. Je možné i koupit hotové urychlovače kompostu.

Další důležitou součástí kompostu je zemina, jejímž přidáním se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus.

Vertikutace a odpad z ní – travní kompost

Zejména jarní vertikutace může kompostu velmi pomoci, jelikož je z ní mnoho odpadu. Pokud jej ale nebudete využívat ke kompostování, nevyhazujete jej do popelnice pro běžný komunální odpad, jelikož by popelnice nemusela být vyvezena. K organickému odpadu slouží obecní kontejnery na organický odpad nebo skládky.

Při kompostování posekané trávy je nutno postupovat uvážlivě. Všechny trávy totiž přijímají z půdy přednostně dusík a hromadí ve svých buňkách i vodu. Voda ale ve spojení s dusíkem vede u posekané trávy k uvolnění energie. Proto musí být tráva před kompostováním zavadlá a pokud možno smíchaná s dalšími ingrediencemi, jako jsou rozdrcené větve nebo sláma. Abychom zabránili nedostatku vzduchu a hnití, musíme kompost častěji přehazovat.

Kompost z travních drnů

Jinak je to u kompostu z travních drnů, kde máme navíc i půdu. Drny klademe po vrstvách s chlévskou mrvou nebo kompostem asi do 1 m vysoké hromady a necháme nejméně rok zrát. Během této doby hromadu jednou přehodíme.

Kompost z listí

Kompost z listí se používá jako zemina pro květiny a na záhony pro výsevy.

Je poměrně logické, že listí patří k nejdůležitějším materiálům ke kompostování. Nejlepší je navíc namíchat speciální mix. Aby se listy na sebe příliš nelepily, je lepší je nejprve rozmělnit drtičem nebo travní sekačkou. Před založením promícháme listí s půdou, hnojem nebo kompostem v poměru 2 : 1.

Některé druhy listí – dub, kaštan, topol, bříza a akát – se hůře rozkládají, protože se z nich při kompostování uvolňují třísloviny, které vedou k okyselování kompostu. Samostatnou kapitolou je ořešák. Naše babičky a dědové tvrdili, že listí z ořechu je jedovaté a na kompost se proto nehodí. Není to však pravda – tato lidová moudrost je založena na tom, že se pod ořechem nedaří ani obyčejné trávě. Listí ořešáku je ale mimořádně odolné proti rozkladu, protože je jakoby voskové, takže pokud jej nepohrabeme, vůbec nezetlí, a to ani přes celou zimu. Pokud ovšem listí z ořešáku dobře posekáme a přidáme k ostatním druhům listí, vůbec ničemu neublíží, spíš naopak.

Mechový kompost

I mech je možné kompostovat, jelikož i on je organického původu. I on by se však měl promíchat s jiným materiálem, protože kvalitu kompostu a jeho rychlost rozkladu určují jednotlivé složky.

A protože podzim se již blíží, pamatujte, že s prvním podzimním dnem se blíží i období padání listí. Takže i čas začít vyrábět kompost! Pokud máte možnost podzimní listí někde na zahradě uschovat pod střechou – může to být třeba zakrytý plechový barel, nebo jakákoliv nádoba nebo ohrádka pod střechou, můžete ho následující léto průběžně přidávat do kompostu a výrazně zlepšíte jeho funkci.