obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Krásné, ale jedovaté zahradní rostliny: hrachor, vratič a skočec

Pro malé děti mohou být některé rostliny pěstované pro okrasu velmi nebezpečné. Především plody a velká semena je často lákají k ochutnání. Pokud víte, které druhy jsou jedovaté, nebezpečí lze snadno předejít.

Semena hrachoru nesvědčí lidem ani koním

Hrachor vonný (Lathyrus odoratus) je oblíbená popínavá letnička (ale i trvalka), využívána především v předzahrádkách na dekoraci plotů.

  • Jedovatá jsou především semena hrachoru, která obsahují aminokyseliny. Otravu organismu by ovšem způsobila až dlouhodobá konzumace semen. Projevuje se celkovou slabostí, sníženou pohyblivostí končetin, v krajním případě může hrozit i smrt.
  • Ze zvířat jsou na jedovatá semena citliví především koně, ale i u nich se otrava projeví až po dlouhodobé konzumaci.

U planě rostoucích druhů hrachoru je toxicita minimální.

hrachor vonný (Lathyrus odoratus) hrachor vonný (Lathyrus odoratus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vůně vratiče neškodí, požití rostliny ano

Vratič obecný (Tanacetum vulgare), žlutě kvetoucí rostlina běžná v přírodě i na zahradách, je využívána především do suchých vazeb, protože během sušení květy neztrácejí tvar ani barvu. Celá bylina má silně kořennou vůni – obsahuje silice, třísloviny a kyseliny.

  • Silice obsažené v celé rostlině po požití vyvolávají zvracení, průjem, otrava se projevuje zúžením zorniček, zduřením rtů a při větším množství i bezvědomím.
  • Vratič také způsobuje překrvení malé pánve a proto může u těhotných žen vyvolat potrat.
  • První pomocí proti otravě je vyvolání zvracení a podání živočišného uhlí.

Vratič se objevuje i v lidových pověrách: měl třeba pomáhat k šťastnému návratu z cest domů, k vyléčení nevěry a návratu milované osoby zase stačí nosit u sebe větvičku vratiče. Z lidových pověr také pochází český název rostliny.

vratič obecný (Tanacetum vulgare) vratič obecný (Tanacetum vulgare) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Semena skočce jsou smrtelně jedovatá!

Semena skočce jsou smrtelně jedovatá. Semena skočce jsou smrtelně jedovatá. Zdroj: Shutterstock.com / Amawasri Pakdara

Skočec obecný (Ricinus communis) je v našich podmínkách je pěstován jako jednoletá okrasná rostlina. Dorůstá ovšem výšky až 3 m. Má zajímavé, dlanitě dělené načervenalé listy. Atraktivní jsou i laty květů, v dolní části rostliny samčí, v horní části samičí, které se později mění na pukavé ostnité tobolky s velkými skvrnitými semeny.
obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Za smrtelnou dávku u dospělého člověka se považuje požití 15–20 semen, pro dítě je nebezpečné už 5–6 semen!

V semenech je kolem 50 procent oleje hojně využívaného v technických odvětvích, proto je tato rostlina pěstována jako významná olejnina. Olej lze používat i k zevním kosmetickým účelům. Zároveň však semena obsahují prudce jedovaté alkaloidy ricin a ricinin a při vnitřním užití jsou smrtelně jedovatá.

Pro užití v lékařství a farmacii se ricinový olej čistí a zbavuje jedovatých látek varem a využívá se pak jako projímadlo.

skočec obecný (Ricinus communis) skočec obecný (Ricinus communis) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Otrava se projeví pálením v ústech, zvracením, průjmem, závratěmi, křečemi a poškozením jater i ledvin. Symptomy se ovšem  mohou projevit až po 2–3 dnech! Pokud ovšem jedovatý skočec vysadíte pod okny, zaručeně odpudí hmyz.

Akční letáky