Šlechtění narcisů má tradici například ve Velké Británii, společnosti narcisů s úspěchem působí i ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii i na Novém Zélandu. Členové všech spolků se usilovně snaží získat co nejunikátnější narcisku. Vzácností už dnes nejsou narcisy s růžovou pakorunkou nebo trubkou, dokonce i s trubkou červenou. Jsou velmi ceněné a drahé, ale jejich sláva je pomíjivá. Mají totiž obvykle vysoké nároky na péči, snadno podléhají chorobám a obtížně se rozmnožují. A tak trvalou hodnotou krásy našich jarních zahrádek stále zůstává narciska ze všech nejobyčejnější.

Současný sortiment narcisů je úžasně pestrý

Můžete pěstovat původní druhy, neobyčejně půvabné a jemné květiny. Jsou drobnější a vhodné spíše do skalek. Pocházejí často z hor a mají proto specifické požadavky. Patří mezi ně Narcissus cyclamineus, Narcissus triandrus, Narcissus jonquilla, Narcissus tazetta, Narcissus poeticus. Vyšlechtěné odrůdy pak nesou v různé míře znaky druhu, z něhož pocházejí.

Žluté trubkovité narcisy a bílé pozdní vonné narcisy ze skupiny „Poeticus“ patří mezi dávno osvědčené kultivary, které se v zahradách rozšiřují po mnoho let. Zvláště v přírodních partiích zahrad jsou nenahraditelné.

Třetí skupinou jsou výkonné odrůdy pro rychlení. Mezi nimi je nejznámější „Carlton“, běžný narcis k řezu a „Tete-a-Tete“ – jemný vícekvětý, který bývá vysázený v květináčích nebo miskách.

Poslední skupinu narcisů tvoří moderní, hluboce prošlechtěné kultivary, které jsou především předmětem zájmu sběratelů. Vyšlechtěné odrůdy se dělí na narcisy trubkovité, s velkou či malou pakorunkou, se členěnou pakorunkou, plnokvěté a podobně.

Jednoduché zásady pěstování

Po výsadbě je dobré narcisy důkladně zalít, aby půda lépe přilnula k cibulím. Později na podzim zálivku zopakujte pouze v případě, je-li dlouhé období sucha.

Narcisy nesnášejí mělkou výsadbu, dostatečná hloubka výsadby je dokonce základním předpokladem jejich úspěšného pěstování. Velké cibule se mají vysazovat nejméně 15 cm pod povrch půdy, neuškodí ani 20 cm. Zvlášť v lehkých půdách, které v zimě snadno promrzají a v létě se přehřívají.

  • Kromě hluboké výsadby pomůže i mulčování, částečně ochrání i narcisy vysazené příliš mělce.
  • Narcisy nejlépe rostou ve středně těžké propustné půdě. Méně vhodná je půda lehká – upravit ji ale můžeme přihnojením kompostem.
  • Zálivku narcisky potřebují, ne však příliš častou. Nikdy je nezalévejte na květy.
  • Narcisy mají rády humózní, na živiny bohatou půdu, nesnášejí však čerstvý hnůj, použít můžeme jen dobře uleželý chlévský hnůj nebo vyzrálý kompost.

Čas výsadby

Dříve se tradovalo, že narcisky se mají vysazovat co nejdříve, třeba už v srpnu s odůvodněním, že tyto pomalu zakořeňují. Ale není to pravda, správná doba výsadby souvisí s teplotou. Dokud je půda teplá, množí se v ní plíseň fuzárium a rostliny jsou proto snadno zranitelné. Časná výsadba narcisek proto naopak vhodná není.

Nejlepší doba pro výsadbu cibulek nastává až ve druhé polovině října, kdy se teplota půdy sníží pod 10 °C. Při této teplotě rostliny ideálně zakořeňují a cibule už nejsou infikovány fuzáriovou hnilobou.

Dobře uložené cibulky

Narcisky kvetou na stejném místě po mnoho let. Pokud ale chcete docílit prvotřídních květů, je zvláště choulostivější odrůdy lepší ze země vyjímat. Nenáročným narcisům změna prospěje jednou za více let – zda nastal čas, dají samy vědět tím, že přestanou pěkně kvést. Možná mají málo prostoru a živin.

  • Cibulky narcisek sklízejte v první polovině července. Nemusíte čekat až do doby, kdy bude nať úplně zaschlá – stačí, když již vadne.
  • Když cibule oschnou, očistěte je, ale pozor na kořeny.
  • Cibulky, které jsou spojené vrchní suknicí, násilně neodděluje. Klidně je ponechte ve shluku.
  • Po sklizni nesmějí být na slunci ani ve vlhku. Ideální je, pokud léto přečkají ve vzdušné místnosti, která se nepřehřívá. Cibulím nejvíce škodí kolísání teploty.
  • Pro další výsadbu vyberte jen cibule, které jsou pevné a mají zdravé podpučí (kořenový věnec). Na pevnost cibulek myslete i při nákupu. Pečlivě je stiskněte v ruce – jen ta poznáte, zda jsou zdravé.